Pielęgniarki krytycznie o obywatelskim projekcie płac minimalnych

12 Lipca 2017, 10:28

Zdaniem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, obywatelski projekt minimalnych wynagrodzeń nie gwarantuje sprawiedliwych płac dla pracowników medycznych. W przyszłym tygodniu Sejm rozpoczyna prace nad projektem.

Jednym z zarzutów samorządu wobec obywatelskiego projektu płac minimalnych w ochronie zdrowia jest fakt, że w taki sam sposób traktuje on pielęgniarkę i położną z tytułem magistra pielęgniarstwa albo magistra położnictwa, ale bez specjalizacji, co pielęgniarkę i położną ze średnim wykształceniem lub licencjatem. Krytykowane są także zaproponowane w projekcie stawki – niższe niż w przypadku przedstawicieli innych zawodów z podobnym poziomem wykształcenia.

Nie ma motywacji do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

„Takie ukształtowanie wysokości współczynnika pracy w żaden sposób nie promuje podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania kolejnych uprawnień. Jednocześnie jest krzywdzące dla pielęgniarek i położnych z tego powodu, że dla przedstawicieli innych zawodów medycznych, posiadających tytuł zawodowy magistra i nie posiadających specjalizacji, projektodawca przewidział wyższy współczynnik.” – pisze NIPiP w opinii do projektu.

Zdaniem samorządu, propozycje zawarte w obywatelskim projekcie powodują, ze znaczenie zawodu pielęgniarki i położnej jest pomniejszane i niedoceniane. „Pielęgniarki i położne de facto, zaraz po lekarzach, wykonują w systemie ochrony zdrowia najistotniejsze, specjalistyczne i wszechstronne czynności i zadania związane z zapewnieniem prawidłowej opieki nad pacjentem”. – czytamy w opinii NIPiP.

Ucierpi etos zawodu pielęgniarki i położnej

W ocenie samorządu, wejście w życie proponowanych przepisów spowoduje dalsze obniżenie etosu zawodów pielęgniarki i położnej, a tym samym dalsze zmniejszanie się liczby osób wykonujących te zawody w Polsce. „Etos zawodu buduje się bowiem nie tylko poprzez nakładanie kolejnych obowiązków świadczących o samodzielności zawodowej osoby wykonującej ten zawód, ale też poprzez zapewnienie takich warunków wykonywania tego zawodu, aby był on atrakcyjny dla osób go wykonujących, a przede wszystkim pozwalał skupić się na jego wykonywaniu, a nie walce o przeżycie.” – podkreśla w piśmie do Kancelarii Sejmu NIPiP.

Rządowy projekt czeka na podpis prezydenta

Podobne argumenty pielęgniarki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych formułowały wobec rządowego projektu ustawy o płacach minimalnych. - Ustawa o minimalnych wynagrodzeniach nie stanowi żadnego kompromisu ze stroną społeczną – wskazywały wtedy pielęgniarki z OZZPiP apelując do prezydenta Andrzeja Dudy o inicjatywę w sprawie postulatów dotyczących podwyższenia ustalonych w rządowej ustawie stawek. Ustawa czeka w tej chwili na podpis prezydenta.

Aleksandra Smolińska

Źródło: NIPiP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

Alex Piątek, 14 Lipca 2017, 11:24
Projekt pochodzi od Porozumienia Zawodów Medycznych, w skład którego wchodzi Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, który z kolei gra w jedno z Izbą Pielęgniarek i Położnych. Ciekawe. Zaprzeczanie samym sobie.
jeff Czwartek, 13 Lipca 2017, 8:38
Nie zapomnijmy domagać sie wszyscy wspólnie pieniędzy na oczekiwane podwyżki, bo inaczej powtórzy sie ustawa 203. Nie ma podwyżki bez pieniedzy!!!!!!!