Szpitale i poradnie inaczej informują NFZ o wolnych terminach

12 Lipca 2017, 11:13

Od lipca 2017 r. wszyscy świadczeniodawcy mają obowiązek przekazywać informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia co najmniej raz w tygodniu według stanu na dzień przekazania lub dzień poprzedzający przekazanie danych.

Sposób określania i przekazywania do Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia uległ zmianie zgodnie z § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1249).

Magdalena Szefernaker, główny specjalista w Biurze Komunikacji Społecznej NFZ podkreśla, że do końca czerwca br., sposób określania pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia był bardziej złożony.

- Raz w tygodniu informacja miała być sporządzona według stanu na ostatni dzień roboczy każdego tygodnia i przekazana najpóźniej następnego dnia roboczego. Po zmianie rozporządzenia MZ, świadczeniodawcy mają obowiązek przekazywać informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia co najmniej raz w tygodniu według stanu na dzień przekazania lub dzień poprzedzający przekazanie danych – wyjaśnia  Magdalena Szefernaker.

 - Zmiany oceniamy pozytywnie. System jest teraz sprawniejszy, bardziej przyjazny  - mówi Małgorzata Majer, prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.

Ewa Szarkowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz