MZ: Nie będzie samorządu zawodowego ratowników

12 Lipca 2017, 13:17

Ratownicy zabiegają o utworzenie samorządu zawodowego to od dawna. Wygląda jednak na to, że na spełnienie tego postulatu będą musieli jeszcze poczekać. Ministerstwo zdrowia poinformowało, że nie planuje utworzenia samorządu zawodowego ratowników medycznych.

W polskim ustawodawstwie nie został ustanowiony obowiązek tworzenia samorządów zawodowych i chociaż w samej ochronie zdrowia funkcjonuje ponad dwadzieścia zawodów medycznych, to jednak tylko kilka spośród nich ma samorząd zawodowy – wyjaśnia MZ.

Samorząd niepotrzebny?

Jak podkreśla ministerstwo, sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu, w odniesieniu do osób wykonujących zawód ratownika medycznego, jest realizowane przez szereg podmiotów, w tym pracodawców i konsultantów: krajowego i wojewódzkich w dziedzinie medycyny ratunkowej. Ponadto, aktualnie funkcjonuje wiele organizacji powołanych do reprezentowania i obrony praw oraz interesów zawodowych ratowników medycznych, które działają w formie związków zawodowych, ale także innych dobrowolnych zrzeszeń.

Nowe regulacje dot. zawodu ratownika w projekcie ustawy o PRM

W projekcie ustawy o państwowym ratownictwie medycznym , zawartych zostało wiele regulacji dotyczących monitorowania i nadzorowania wykonywania zawodu ratownika medycznego m.in. co do:

  • utworzenia rejestru ratowników medycznych, pozwalającego na monitorowanie ich liczby, miejsca zatrudnienia, zachowania ciągłości w wykonywaniu zawodu, realizacji prawa i obowiązku rozwoju zawodowego;
  • wydawania przez wojewodów prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego;
  • utraty albo wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu.

W związku z tym ministerstwo zdrowia uważa, że na obecnym etapie wprowadzenie samorządu ratowników medycznych nie znajduje uzasadnienia. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o PRM wiele spośród czynności realizowanych zwykle przez samorządy zawodowe, będzie wykonywanych na poziomie wojewodów, ministra zdrowia oraz jednostek podległych lub nadzorowanych przez MZ – wskazuje resort.

Aleksandra Smolińska

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz