MZ razem z pacjentami zmieni programy lekowe?

13 Lipca 2017, 9:58

Stała aktualizacja programów lekowych, umożliwienie wykonania badań genetycznych i tworzenie nowych programów lekowych w onkologii, szczególnie dedykowanych rzadkim nowotworom – to tematy, które omówili pacjenci z ministerstwem zdrowia. Jakie są efekty tych rozmów?

Dane o dostępie do leczenia niekorzystne dla Polski

Z ostatniego raportu prezentowanego przez Fundację Onkologiczną Alivia i Pracodawców RP wynika, że spośród 19 analizowanych nowotworów tylko w jednym polscy pacjenci mogą mieć pewność, że ich leczenie będzie zgodne z aktualną wiedzą medyczną. Do 70 proc. leków występujących w standardach, polscy pacjenci w ogóle nie mają dostępu lub jest on znacznie ograniczony. Ponad połowa nowoczesnych leków onkologicznych (53 proc. z 94 substancji zarejestrowanych w ciągu ostatnich 12 lat w Europie) w ogóle nie jest dostępna dla polskich pacjentów.

Pacjenci chcą zmian w programach lekowych

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych podczas ostatniego spotkania z przedstawicielami departamentu lekowego w ministerstwie zdrowia omawiała możliwe kierunki współpracy na rzecz poprawy dostępności pacjentów onkologicznych do terapii. Potrzeba stałej aktualizacji programów lekowych, umożliwienie wykonania badań genetycznych u pacjentów w kierunku wszystkich mutacji występujących w danym nowotworze i tworzenie nowych programów lekowych, zwłaszcza dla pacjentów z nowotworami rzadkimi – to główne kwestie o jakich rozmawiali pacjenci z MZ.

– Konieczna jest współpraca lekarzy, pacjentów i decydentów, bo chociaż programy tworzą firmy, a akceptują je decydenci, to bez wiedzy lekarzy oraz doświadczenia pacjentów będą one zawsze niedoskonałe. Dlatego chcemy w porozumieniu z lekarzami wskazywać decydentom te elementy programów, które uniemożliwiają skuteczne leczenie w praktyce. Pracujemy obecnie nad modelem współpracy z lekarzami, Ministerstwem Zdrowia i podmiotami odpowiedzialnymi – mówi Krystyna Wechmann, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

Nowelizacja ustawy refundacyjnej poprawi sytuację chorych onkologicznie?

Zarówno pacjenci jak i ministerstwo zdrowia chcą szybkiej nowelizacji ustawy refundacyjnej. Ma ona wprowadzić nowe rozwiązania, które poprawią dostęp do nowoczesnych terapii. Jedną z propozycji ministerstwa zdrowia jest wprowadzenie mechanizmu wczesnego dostępu do technologii medycznych, w tym compassionate-use – formę dostępu chorego do leku, który nie został jeszcze dopuszczony do obrotu. Zdaniem ministerstwa mechanizm compassionate-use to szansa na terapię dla pacjentów, którzy nie uzyskują korzyści klinicznych ze stosowania leków zarejestrowanych lub nie mogą zostać zakwalifikowani do badania klinicznego.

Wspólne działania ministerstwa zdrowia i pacjentów

Ministerstwo zapewnia, że jest otwarte na rzeczowy dialog z pacjentami i współpracę. Izbaela Obarska, dyrektor departamentu lekowego, zwraca jednak uwagę na problem, na który ministerstwo nie ma wpływu – brak chęci ze strony producentów do składania wniosków o refundację leków, które dotyczą małych grup pacjentów – Liczę w tej sprawie na pomoc i wsparcie organizacji pacjentów, ich siłę perswazji, umiejętność przekonania producentów, że warto jest podjąć wysiłek tworzenia programu i podjęcia negocjacji, bo często są to terapie ratujące życie – zaznaczyła dyrektor Izabela Obarska.

Pacjenci przygotują propozycje zmian w programach lekowych

Polska Kolacja Pacjentów Onkologicznych w oparciu o zebrane od lekarzy oraz pacjentów opinie na temat programów lekowych, przedstawi je konsultantowi krajowemu ds. onkologii, prof. dr hab. n. med. Maciejowi Krzakowskiemu, z prośbą o wystąpienie z wnioskami konkretnych zmian w programach lekowych do Ministerstwa Zdrowia.

Aleksandra Smolińska 

Źródło: mat. pras

Polecamy także nasz artykuł na temat ostatniego raportu dot. dostępu do terapii onkologicznych w Polsce.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz