Regulacja zawodu psychologa pilnie potrzebna

13 Lipca 2017, 13:09

Marek Michalak ponownie zaapelował do Elżbiety Rafalskiej o uregulowanie zawodu psychologa. Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na ten problem już od 2011 roku. W tej samej sprawie od lat apeluje też Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Nieuregulowanie zawodu psychologa problemem od lat 

Problem konieczności właściwego uregulowania kwestii wykonywania zawodu psychologa pozostaje aktualny – czytamy w liście Rzecznika do minister Rafalskiej - Podczas I Kongresu Zdrowia Psychicznego, który odbył się w 2017 roku w Warszawie, specjaliści zwracali uwagę m.in. na niezwykle ważną rolę pomocy psychologicznej dla ochrony zdrowia, w szczególności na zalety psychoterapii oraz konieczność zapewnienia szerokiego dostępu do niej i możliwości jej wyboru – przypomina M.Michalak.

Apeluje także Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Również Polskie Towarzystwo Psychologiczne od lat domaga się uregulowania sytuacji prawnej zawodu psychologa. Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów została co prawda uchwalona już w 2001 roku i weszła w życie 5 lat później. Do dziś nie została jednak wdrożona w zakresie powołania organów samorządowych i wydawania aktów wykonawczych.

Ustawa czeka na realizację od 16 lat

W 2009 roku rozpoczęły się prace nad nowelizacją ustawy. Po kilku latach, w październiku 2015 roku zakończyły się konsultacje społeczne dla założeń. Dalsze prace nad projektem zostały jednak zawieszone. Wówczas resort rodziny, pracy i polityki społecznej argumentował, że wstrzymuje się z dalszym procedowaniem ustawy do czasu, gdy Komisja Europejska zakończy przegląd zawodów regulowanych. Ustalenia końcowe KE już przedstawiła. Prace nad ustawą o zawodzie psychologa nie zostały wznowione. 

Co dalej?

Rzecznik Praw Dziecka w swoim wystąpieniu wskazał, że istnieje potrzeba niezwłocznego uregulowania kwestii związanych z wykonywaniem zawodu psychologa, tak aby zapewnić osobom przejrzyste zasady wykonywania zawodu, a małoletnim dostęp do fachowej pomocy. Na te aspekty zawracają uwagę sami psychologowie – Efektem tego stanu [red. braku regulacji] są stałe naruszenia praw zarówno psychologów (m.in. prawo pracy) jak i praw naszych klientów (brak możliwości wnoszenia zażaleń na działania psychologów) – czytamy w liście Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do prezydenta Andrzeja Dudy. Apel ten PTP wystosowało na początku tego roku.

To się są kompetencje ministerstwa zdrowia

Środowisko apelowało też do ministerstwa zdrowia by to ono zajęło się regulacją zawodu psychologa. W odpowiedzi jedna resort zdrowia jasno zadeklarował, że jest to kompetencja ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej i żadnych zmian w tym zakresie nie będzie. - Realizacja świadczeń zdrowotnych jest tylko jednym z wielu obszarów działania psychologa. Dotyczy to między innymi terapii zajęciowej i rehabilitacji. Minister nie może zatem pozytywnie odnieść się postulatu z petycji, aby właściwym dla tego zawodu był minister zdrowia – czytamy w odpowiedzi na petycję.

Konieczne wznowienie prac nad nowelizacją ustawy

Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, sugeruje by w obecnej sytuacji powołać nowy skład Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów, by ten mógł rozpocząć prace nad organizacją samorządu zawodowego. Równocześnie konieczne jest zdaniem PTP wznowienie prac nad nowelizacją ustawy o zawodzie.  

Aleksandra Smolińska

O apelu środowiska do ministra zdrowia pisaliśmy tutaj

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz