Ustawa o informatyzacji przyjęta przez Sejm

Sejm przyjął  w piątek ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Za przyjęciem ustawy głosowało 231 posłów, 188 było przeciw, 6 wstrzymało się od głosu.

Zmiany, które wprowadza nowelizacja ustawy o systemie informacji, są związane z wdrożeniem budowanego systemu teleinformatycznego – Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Platforma P1). Umożliwi on realizację e-usług takich jak: e-recepta, e-zlecenie, e-skierowanie (te elektroniczne dokumenty zastąpią w przyszłości ich wersje papierowe) i Internetowe Konto Pacjenta (bezpłatna aplikacja internetowa, dzięki której każdy pacjent otrzyma dostęp do swojej historii leczenia, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz informacji o zrealizowanych usługach medycznych).

Ustawa tworzy także ramy prawne ułatwiające rozwój telemedycyny w Polsce oraz doprecyzowuje przepisy dotyczące elektronicznej dokumentacji medycznej (m.in. kwestie dostępu i przetwarzania danych medycznych). 

Źródło: mz.gov.pl, sejm.gov.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz