Będą ułatwienia dla samorządowych programów zdrowotnych

17 Lipca 2017, 16:35

Najpierw program pilotażowy, który pozwoli sprawdzić w praktyce czy proponowane zmiany w systemie ochrony zdrowia się sprawdzają, a dopiero potem wdrażanie nowych rozwiązań w całym kraju – wkrótce rząd zajmie się projektem ustawy, która to umożliwi. Zmiany będą też dotyczyły samorządowych programów zdrowotnych.

Najpierw pilotaż potem reforma

Dotychczas ministerstwo zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia praktycznie nie mieli możliwości prawnych by testować w węższym zakresie rozwiązania, które były wprowadzane. Nowa ustawa to umożliwi. Programy pilotażowe pozwolą na sprawdzenie np. w wybranym regionie, czy proponowane rozwiązania organizacyjne się sprawdzają, czy są realne do wprowadzanie i czy są efektywne. W ustawie określono co to jest program pilotażowy, jaki może być jego zakres, czas realizacji czy też w jaki sposób ma być dokonywana ocena końcowa. 

Samorządowe programy zdrowotne do zmiany

W nowej ustawie wprowadzono też zmiany, które dotyczą programów zdrowotnych. Dziś każdy program samorządowy musi być oceniany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Dzięki nowym przepisom procedury mają zostać uproszczone, a do Agencji ma trafiać mnie wniosków. Przede wszystkim zostanie ujednolicony wzór programu zdrowotnego. Samorządy będą mogły tworzyć programy dla jednostek chorobowych, co do których AOTMiT już wyraził swoją opinię. Agencja będzie wydawała opinie tylko dla programów, dla których nie zostały jeszcze opublikowane odpowiednie rekomendacje. 

Bardziej efektywna ma też być weryfikacja programów które są już realizowane. Agencja będzie przygotowywać raport m.in. w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań prowadzonych w ramach programów oraz warunków ich realizacji. Na tej podstawie Rada Przejrzystości będzie wydawała opinię a Prezes Agencji rekomendację. Wszystko będzie publikowane w Repozytorium programów polityki zdrowotnej. To rozwiązanie ma przyspieszyć proces przygotowywania programów zdrowotnych. 

Wojciech Matusewicz, prezes AOTMiT w wypowiedzi dla Rzeczpospolitej pozytywnie ocenił te zmiany - Ułatwieniem dla samorządowców będą rekomendacje Agencji dla programów polityki zdrowotnej, które po wejściu w życie nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, tzw. ustawy pilotażowej, publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej AOTMiT (art. red. K.Kowalskiej "Samorządy tworzą programy polityki zdrowotnej").

Programy zdrowotne będą też mogły otrzymywać finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia zdrowotne które obejmuje koszyk świadczeń gwarantowanych – na promocję zdrowia i profilaktykę Fundusz będzie musiał przeznaczać 1,5% swoich środków. 

Osoby uzależnione nie będą potrzebowały skierowań

Przy okazji tej nowelizacji ma również zostać zniesiony obowiązek przedstawiania skierowania na badania przez osoby uzależnione. Ministerstwo zdrowia wyjaśnia, że w większości państw członkowskich UE nie wymaga się skierowania na leczenie dla osób uzależnionych. – Brak skierowań związany jest z dążeniem organizatorów opieki zdrowotnej do eliminowania barier utrudniających dostęp do tego typu świadczeń – czytamy w uzasadnieniu.   

Projekt ustawy został właśnie przekazany przez ministerstwo zdrowia z prośbą o uwzględnienie w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Ministrów.

Pełna treść ustawy dostępna jest na stronie.  

Aleksandra Smolińska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz