Sejmowa komisja zdrowia za zakazem solariów dla dzieci

19 Lipca 2017, 16:30

Posłowie sejmowej Komisji Zdrowia jednogłośnie poparli prezydencki projekt ustawy wprowadzającej zakaz solariów dla dzieci.

Posłowie byli jednogłośni w sprawie przyjęcia złożonego przez Kancelarię Prezydenta projektu ustawy wprowadzającej zakaz solariów dla dzieci. Projekt trafił do Sejmu w maju br. Dziś odbyło się jego pierwsze czytanie na posiedzeniu komisji zdrowia.

- Pan Prezydent zdecydował się na przekazanie tego projektu, by wprowadzić zakaz bezwzględny korzystania z solariów przez małoletnich, ze względu na skutki zdrowotne dla dzieci. Mówił o tym od wielu lat m.in. profesor Rutkowski.  Mamy przekonanie, że zaproponowane rozwiązania wpłyną pozytywnie na zdrowie społeczeństwa. Dołączamy do licznej grupy krajów które takie rozwiązania wprowadziły. Mamy przekonanie, że zakaz cieszy się powszechnym poparciem – uzasadniał projekt Paweł Mucha, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta.

Będzie poprawka dot. leczenia metodą fotodynamiczną

Do projektu zostanie jeszcze w II czytaniu zgłoszona poprawka. Posłowie przygotują ją przy merytorycznej współpracy z Prof. Joanną Maj, konsultant krajową w dziedzinie dermatologii. Poprawka będzie wychodziła naprzeciw postulatom zgłoszonym przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, które zwróciło uwagę, że projekt ustawy "eliminuje możliwość leczenia metodą fotochemoterapii (PUVA, UVB311, UVA1) dzieci i młodzieży z bielactwem oraz niektórymi innymi przewlekłymi chorobami skóry". Poprawka ma doprecyzować przepisy w tym zakresie. 

Co wprowadza ustawa?

Projekt wprowadza całkowity zakaz korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia. Prezydencka propozycja obejmuje także całkowity zakaz promocji i reklamy usług w zakresie udostępniania solariów.

W przygotowanych przez Kancelarię Prezydenta przepisach jest także obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z nich. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, takie działania mają odegrać rolę edukacyjną i podnosić społeczną świadomość na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z solariów.

Ustawa określa też zadania organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium oraz szczególne warunki świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium.

Anna Morawska

Polecamy także nasze wcześniejsze artykuły:

Foto: Sejm/R.Zambrzycki

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz