Opieka koordynowana w POZ coraz bliżej?

24 Lipca 2017, 10:59

Ponad 600 świadczeniodawców zgłosiło się do wstępnego etapu naboru do pilotażu opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej. Projekt NFZ zakłada m.in. poprawę dostępu do profilaktyki, edukacji zdrowotnej oraz wprowadzenie dodatkowych świadczeń dla pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe. 

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił wyniki preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS. Do projektu wstępnie zgłosiło się 620 świadczeniodawców z ponad 870 przychodni POZ.

Łączna liczba osób objętych opieką w ramach zgłoszonych miejsc udzielania świadczeń wyniosła 5 659 694. 161 zgłoszonych miejsc udzielania świadczeń nie spełniło warunków preselekcji. 713 zgłoszonych miejsc udzielania świadczeń spełniło stawiane przez NFZ warunki.

Jak informuje Fundusz, udział w preselekcji nie stanowił naboru do realizacji pilotażu POZ PLUS. Świadczeniodawcy, którzy spełnili warunki preselekcji, zostaną zaproszeni na spotkanie informacyjno-szkoleniowe organizowane przez Centralę NFZ.

Co oznacza POZ PLUS

Jak wyjaśnia Fundusz, w nowym modelu opieki świadczenia będą udzielane zgodnie z obecnie obowiązującym zakresem świadczeń realizowanych przez lekarza POZ, natomiast zwiększeniu ulegnie zakres oraz liczba działań profilaktycznych oraz edukacyjnych, dodatkowych usług dla pacjentów  z chorobami przewlekłymi, usług diagnostycznych oraz rehabilitacyjnych.

W ramach modelu POZ PLUS lekarz uzyska możliwość szybkich konsultacji z innymi specjalistami opieki ambulatoryjnej, w tym z wykorzystaniem telemedycyny, przy jednoczesnym nałożeniu obowiązku na lekarzy dbałości o efekty terapeutyczne oraz przebieg procesu leczenia i konsultacji pacjenta.

Istotną funkcję będzie pełnił koordynator, wspierany przez system informatyczny, umożliwiający wymianę informacji o zaplanowanych i zrealizowanych zdarzeniach medycznych.

Lista świadczeniodawców, którzy wzięli udział w preselekcji jest dostępna na stronie NFZ.

Aleksandra Smolińska

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz