Ustawa o systemie informacji bez poprawek senackiej Komisji Zdrowia

25 Lipca 2017, 16:47

Dziś senacka Komisja Zdrowia jednogłośnie przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia bez poprawek. Nowe regulacje dotyczą m.in. rejestrów medycznych i zmian w terminach wejścia w życie poszczególnych rozwiązań z zakresu e-zdrowia.

Zmiany w rejestrach medycznych

- W tej chwili funkcjonuje sześć rejestrów w rozumieniu tej ustawy, na które nowe przepisy będą miały wpływ – mówił dziś w Senacie wiceminister zdrowia Piotr Gryza. - Po pierwsze minister zdrowia zyska możliwość ich dofinansowania w drodze dotacji. Po drugie świadczeniodawcy wskazani w rozporządzeniu ministra zdrowia tworzący dany rejestr mają obowiązek nieodpłatnego dostarczenia danych z tego rejestru. W tej chwili jest tak, że rejestry mają charakter trochę partyzancki. Można powiedzieć, że trzy rejestry mają charakter ogólnosystemowy. Z tych rejestrów można wyciągać ważne informacje i ważne wnioski. Natomiast pozostałe rejestry działają jakby w ograniczonym zakresie. Informacje wpływające do tych rejestrów są niepełne. Ustawa stwarza możliwość, żeby te dane były bardziej kompletne.

Będą kolejne opóźnienia w informatyzacji

Przyjęta dziś przez senacką Komisję Zdrowia bez poprawek ustawa zmienia również terminy wejścia w życie poszczególnych funkcjonalności z obszaru e-zdrowia. Jak wyjaśniał dziś na posiedzeniu KZ wiceminister zdrowia Piotr Gryza, wdrażanie poszczególnych rozwiązań zostało rozdzielone, żeby zwiększyć szanse, że zostaną one ukończone w terminie.  Daty, od których mają obowiązywać:

  • elektroniczna recepta - od 1 stycznia 2020 r.
  • elektroniczne skierowania - od 1 stycznia 2021 r.
  • pozostała elektroniczna dokumentacja medyczna - od 1 stycznia 2019 r. i jej wymiana, za pośrednictwem P1 - od 1 stycznia 2021 r.  

Aleksandra Smolińska

Foto: Senat/Józefaciuk

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz