Amerykanie chcą uczestniczyć w badaniach klinicznych

31 Lipca 2017, 16:05

Przeważająca większość Amerykanów uważa, że pracownicy służby zdrowia powinni przedyskutować badania kliniczne z pacjentami, u których zdiagnozowano chorobę i że powinna to być część standardów opieki medycznej.

Zgodnie z nowym badaniem opinii publicznej przeprowadzonym na zlecenie Research! America tego zdania jest aż 86 proc. obywateli. Trzy czwarte respondentów (75%) zgadza się, że uczestnictwo w badaniach klinicznych jest równie cenne dla amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej, jak oddawanie krwi.

Zaufanie jest kluczowe

Amerykanie są jednak podzieleni co do tego, czy ważne jest, aby wszyscy uczestniczyli w badaniu klinicznym, jeśli zostaną o to poproszeni - 44% zgadza się z tym stwierdzeniem, 45% nie zgadza się, a 12% nie jest pewna. Wyższy odsetek (74%)  chce uczestniczyć w badaniu, jeśli zostaną o to poproszeni przez kogoś, komu ufają. Osiemdziesiąt procent respondentów twierdzi, że słyszało o badaniach klinicznych ale tylko 18% wie, że ktokolwiek z ich rodziny w nich uczestniczył. Ponad połowa (55%) twierdzi, że  nie uczestniczy w badaniach ze względu na brak świadomości i informacji, oraz subiektywną ocenę, że badanie jest  "zbyt ryzykowne" (43%) oraz ze względu na brak zaufania (38%). Prawie dwie trzecie (64%) twierdzi, że lekarz lub dostawca opieki zdrowotnej jest wiarygodnym źródłem informacji dotyczących badań klinicznych. Z drugiej strony zdecydowana większość (74%) przyznaje, że ani ich lekarz, ani nikt ze służby zdrowia nie rozmawiał z nimi na temat badań klinicznych.

Wzrost świadomości w społeczeństwie

Wielu Amerykanów (44%) zgadza się, że udział w badaniu klinicznym powinien być rutynowym zachowaniem zdrowotnym, zalecanym zarówno zdrowym, jak i chorym, podobnie jak coroczna kontrola u lekarza. Ankiety wykazują pozytywną zmianę postaw obywateli wobec badań klinicznych. W stosunku do 2013 o 11 proc.  wzrosła ilość osób, które chciałby wziąć udział w badaniu klinicznym, a o 10 proc. wzrosła liczba osób, która uważa, że udział w badaniu jest w stanie poprawić zrozumienie chorób i przyczynić się do opracowania nowych metod leczenia

"Coraz więcej Amerykanów uznaje wartość badań klinicznych – to bardzo pozytywny znak, ale niektóre bariery cały czas stanowią problem", powiedziała Mary Woolley, prezes i dyrektor generalna Research! America. Wzrasta też zainteresowanie pacjentów cyfrowymi platformami do wymiany danych i większość uczestników badań twierdzi, że prawdopodobnie będą korzystać z takich technologii, jak aplikacje, telefony i urządzenia monitorujące, aby podzielić się swoimi osobistymi informacjami na temat zdrowia

Jako najważniejszy czynnik udziału w badaniach klinicznych wymieniono kompetencje i reputacje osób lub instytucji prowadzącej badania.

Magdalena Mroczek

Źródło: worldpharmanews.com

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz