Lekarze chcą zarabiać więcej

07 Sierpnia 2017, 14:19

Przy okazji konsultowanego właśnie projektu rozporządzenia MZ dotyczącego minimalnych wynagrodzeń w podmiotach leczniczych działających w formie jednostki budżetowej, samorząd lekarski po raz kolejny przypomina o swoim postulacie podwyżki płac dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Zgodnie z apelem Krajowego Zjazdu Lekarzy z ubiegłego roku minimalne wynagrodzenie dla lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji oraz lekarza rezydenta powinno zostać ustalone na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją na poziomie trzykrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty z pierwszym stopniem specjalizacji na poziomie dwu i pół krotności średniej krajowej i dla lekarza i lekarza dentysty stażysty na poziomie średniej krajowej.

O tych postulatach samorząd lekarski przypomina przy okazji trwających właśnie konsultacji do projektu rozporządzenia MZ w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Naczelna Rada Lekarska wskazuje, że projekt rozporządzenia przewiduje jedynie podniesienie górnej granicy miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w danej kategorii zaszeregowania. Zdaniem samorządu, konieczne wydaje się także podniesienie dolnej granicy miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Aleksandra Smolińska

Źródło: NIL

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz