Do lekarza bez kolejki?

08 Sierpnia 2017, 15:25

Od 31 sierpnia  2017 r. działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych uzyskają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także do świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielanych bez skierowania - poza kolejnością.

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć przy czym świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Kto jeszcze ma prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością?

Poza nową grupą osób uprawnionych, prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością mają: kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 r. ż, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi i kombatanci.

Do korzystania ze świadczeń bez skierowania poza nową grupą uprawnionych mają nadal prawo: osoby chore na gruźlicę, osoby zakażone wirusem HIV, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane, kombatanci, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych (w zakresie lecznictwa odwykowego), uprawnieni żołnierze lub pracownicy (w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa), weterani poszkodowani (w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa), świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Anna Grela

Źródło: NFZ Szczecin

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

mad Wtorek, 29 Sierpnia 2017, 15:18
Osoby uzależnione od alkoholu i innych substancji? To cała Polska ma prawo bez kolejki do lekarza!