MZ: Na razie nie będzie zmian w ustawie „Za życiem”

16 Sierpnia 2017, 9:56

– Obecnie nie jest planowana nowelizacja ustawy „Za Życiem” – poinformował wiceminister Zbigniew Król w odpowiedzi na pismo lekarzy i świadczeniodawców skupionych wokół PPOZ, którzy zwrócili się do premier Beaty Szydło  o podjęcie pilnych działań mających na celu zrównanie praw wszystkich ciężko chorych i niepełnosprawnych dzieci w dostępie bez limitów do wyrobów medycznych.

Zgodnie z zapisami ustawy „Za Życiem” dziecko, u którego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna choroba powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu – ma (według wskazań medycznych) nieograniczony dostęp do wyrobów medycznych, a w szczególności do środków higienicznych.

Lekarze PPOZ zwrócili uwagę, że w ustawie pomija się pozostałych ciężko chorych pacjentów do 18 roku, których stan zdrowia jest spowodowany np. urazami, zakażeniami septycznymi czy powikłaniami po chorobie meningokokowej.  – Uważamy, że to nie czas i okoliczności powstania dolegliwości zdrowotnych, ale aktualny ciężki stan zdrowia dziecka powinien być podstawą do korzystania bez limitów z wyrobów medycznych, ułatwiających codzienną opiekę. Wszystkie ciężko chore dzieci powinny mieć takie samo wsparcie ze strony państwa – uzasadniała Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

O podjęcie pilnych działań mających na celu zrównanie praw wszystkich ciężko chorych i niepełnosprawnych dzieci PPOZ zwróciło się do premier Beaty Szydło. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zobowiązała Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła do zajęcia stanowiska w tej sprawie.

Podsekretarz Stanu Zbigniew Król poinformował, że obecnie nie jest planowana nowelizacja ustawy „Za Życiem”: (…) W przypadku, gdy pojawi się taka możliwość, uwagi Pani Prezes dotyczące rozszerzenia grupy pacjentów uprawnionych do korzystania z wyrobów medycznych na zasadach określonych w ustawie „Za Życiem” o dzieci, u których upośledzenie lub choroba nie powstały w okresie ciąży lub w czasie porodu, zostanie rozważona – zapewnił w odpowiedzi skierowanej do Bożeny Janickiej, Prezes PPOZ.

AS

Źródło: PPOZ

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz