Gryza: Do końca sierpnia szpitale poznają konkretne propozycje finansowe

16 Sierpnia 2017, 16:36

Kilka dni temu do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia, w którym MZ przedstawiło sposób wyliczania ryczałtu dla szpitali, które weszły do sieci. Konkretnych propozycji finansowych wciąż jednak nie ma. Jak dziś zapowiedział wiceminister zdrowia Piotr Gryza, szpitale mają je poznać najpóźniej 31 sierpnia.

- Chcemy zwiększyć dostępność do świadczeń ambulatoryjnych, szpitale powinny też chętniej wykonywać bardziej skomplikowane procedury. Chcieliśmy też potwierdzić jakość świadczeń. To jest zachęta w przygotowanych przez nas regulacjach. System wymaga korekt, ale żadna korekta administracyjna nie przyniesie efektu. Regulator zachęca do pewnych ruchów, ale szpitale mają dużą swobodę w dostosowywaniu się do sytuacji. Patrzymy z nadzieja na ten system – powiedział dziś wiceminister zdrowia Piotr Gryza.

Jak zaznaczył, chodziło o postawienie w pewnej równowadze NFZ i świadczeniodawców. - Wzór jest pewnym zadośćuczynieniem oczekiwań, że będzie istniała regulacja dotycząca zależności miedzy NFZ a świadczeniodawcami w sieci – mówił wiceminister zdrowia. 

Piotr Gryza wyjaśnił dziś również, że na tzw. nadwykonania zostanie przeznaczona kwota niewykorzystana przez szpital w danym okresie rozliczeniowym. - To budowanie wartości na kolejny okres rozliczeniowy. Nie zmniejszamy wartości ryczałtu - mówił. Wiadomo już też jak NFZ będzie dzielił ewentualne dodatkowe środki, które znajdą się w systemie ochrony zdrowia. Tutaj wzór premiuje placówki, które miały więcej nadwykonań.  - To jest dostrzeżenie wartości nadwykonań w momencie jak pojawiają się dodatkowe środki – podkreślał Piotr Gryza.

Przy obliczaniu ryczałtu będą też brane pod uwagę wskaźniki jakościowe. Na przykład na 2 procent większe finansowanie będą mogły liczyć szpitale, które mają certyfikat Centrum Monitorowania Jakości i uzyskały tam przynajmniej 90 proc. możliwych do zdobycia punktów. Za gorszy wynik placówki będą otrzymywały odpowiednio mniejszy procent dodatkowych środków w ryczałcie.  

Będą też wskaźniki dotyczące charakteru wykonywanych prac. - Te będą obowiązywały dopiero od trzeciego okresu rozliczeniowego, żeby można było porównać dane – mówił wiceminister. Wśród nich jest na przykład wzrost sprawozdawczości w AOS czy średnia wartość hospitalizacji. Jak zaznaczył Piotr Gryza, MZ chce premiować szpitale, które będą przyjmowały trudniejsze przypadki. 

Konkretne propozycje finansowe na najbliższy okres rozliczeniowy szpitale w sieci mają poznać najpóźniej 31 sierpnia. 

Aleksandra Smolińska

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz