Jest projekt listy leków refundowanych od 1 września

18 Sierpnia 2017, 16:26

Ministerstwo zdrowia opublikowało listę leków refundowanych, która będzie obowiązywała od 1 września. Są dobre wiadomości przede wszystkim dla chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową i chłoniaki złośliwe. MZ wprowadza na listę długo oczekiwane leki w ramach dwóch nowych programów lekowych. 

Na najnowszej liście refundacyjnej są też dobre wiadomości dla chorych na stwardnienie rozsiane, chorobę Leśniowskiego-Crohna oraz dla dzieci z moczeniem nocnym i hemofilią.

Zmiany na liście aptecznej

Minirin Melt (desmopressinum) - zmianie uległo wskazanie off-labelpierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiędzy 5-6 rokiem życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego. Zmiana polega na skróceniu okresu wspomagająco-motywującego z trzech miesięcy do jednego miesiąca.

Zmiany w programach lekowych

  1. Lek Imbruvica (ibrutinibum) został objęty refundacją w ramach nowego programu lekowego Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową.
  2. Pixuvri (pixantroni dimaleas) został objęty refundacją w ramach nowego programu lekowego Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych.
  3. Rixubis (nonacogum gamma (rDNA) został objęty refundacją w ramach obowiązującego programu lekowego Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.
  4. Zmienił się opis programu lekowego 32 Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło kryteria ponownego włączenia dla populacji pediatrycznej, które umożliwiają ponowne włączenie do leczenia adalimumabem lub infliksymabem pacjenta pediatrycznego, u którego wystąpiło zaostrzenie choroby już po zakończeniu leczenia, przy czym nawrót aktywnej choroby stwierdza się, gdy wskaźnik aktywności PCDAI jest większy od 10 punktów. W opinii nr 128/2017 z dnia 22 maja 2017 roku Rada Przejrzystości uznała za zasadne wprowadzenie wyżej opisanych zmian. Ponadto wprowadzono zmianę opisu dawkowania adalimumabu i infliksymabu, które będzie prowadzone zgodnie z opisem zawartym w  Charakterystyce Produktu Leczniczego oraz  z uwzględnieniem rekomendacji ECCO/ESPGHAN. W wyniku wprowadzenia kryterium przedłużenia terapii dla populacji pediatrycznej usunięty został punkt 2 kryterium włączania pacjentów z JGP do programu lekowego dla adalimumabu („łączny czas terapii adalimumabem nie jest dłuższy od łącznego czasu terapii indukcyjnej i podtrzymującej”).
  5. Zmienił się opis programu lekowego 29 Leczenie stwardnienia rozsianego, umożliwiając leczenie fumaranem dimetylu, peginterferonem beta 1a oraz teryflunomidem od 12. roku życia (w ramach wskazania off-label). Ponadto z przeciwwskazań do stosowania octanu glatirameru usunięto ciążę. Dokonano także korekty kryteriów wykluczenia dla leków pierwszej linii (zmiana progu skali EDSS z 4,5 na 5 punktów oraz zmiana parametrów limfopenii z 1000/µl na 500/µl dla interferonu beta). W opinii nr 151/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku Rada Przejrzystości uznała za zasadne wprowadzenie tych zmian.
  6. Zmienił się opis programu lekowego 46 „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego”. Wprowadzono kryterium ponownego włączenia dla pacjentek wyłączonych z leczenia z powodu ciąży oraz dokonano zmiany okresu wykonywania  MRI z 30 dni na 60 dni. Wyżej opisane zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii.

Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 89 produktów leczniczych, w tym 68 w ramach listy aptecznej. Dla 191 produktów zostanie dodane wskazanie off-label. Dla 366 produktów spadnie dopłata pacjenta(od 123,45 zł do 1 gr). Dla 286 produktów (od 1 gr do 510,30 zł).

Uwagi do projektu wrześniowej listy refundacyjnej można składać do 23 sierpnia. Projekt jest dostępny na stronie ministerstwa zdrowia.

Aleksandra Smolińska

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

ask Poniedziałek, 21 Sierpnia 2017, 8:16
Kolejna dobra lista refundacyjna przygotowana po cięzkiej pracy przez min Tombarkiewicza i Departament Polityki Lekowej zarzadzany przez Obarska. Tyle dobrego dla chorych w refundacji jak przez ostatni rok nie bylo od lat. Nalezy miec nadzieje, ze bedzie to kontynuowana, ze racjonalne i transparentne decyzje ministerstwa beda nadal pozwalaly na kierowanie srodkow publicznych do pacjentow, ktorzy tego najbardziej potrzebuja.