Diagności: System badań laboratoryjnych wymaga pilnych zmian

21 Sierpnia 2017, 16:38

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała krytyczny raport na temat diagnostyki laboratoryjnej. - Formułowane przez NIK zastrzeżenia pokrywają się w całości z uwagami zgłaszanymi przez KIDL – komentuje wyniki kontroli samorząd diagnostów laboratoryjnych i przypomina, że wielokrotnie zwracał się do ministerstwa zdrowia z wnioskiem o zmiany legislacyjne, które miałyby poprawić sytuację w diagnostyce.

Samorząd domaga się kompleksowych zmian w diagnostyce laboratoryjnej. Miałyby one obejmować miedzy innymi stworzenie rejestru badań laboratoryjnych i dokonanie wyceny badania laboratoryjnego.

Jak podkreśla KIDL, samorząd wielokrotnie zgłaszał też informacje o nieprzestrzeganiu standardów prowadzenia działalności leczniczej w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

Zastrzeżenia KIDL dotyczyły m.in. braku kierownika medycznego laboratorium diagnostycznego, niezapewnienia realnego nadzoru sprawowanego przez diagnostów laboratoryjnych nad osobami nieposiadającymi uprawnień do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności diagnostyki laboratoryjnej, oraz dokonywaniu zdalnej autoryzacji wyniku badań laboratoryjnych bez obecności diagnosty laboratoryjnego w miejscu wykonania badania.

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych wielokrotnie postulowała też o ograniczenie procesu outsourcingu medycznych laboratoriów diagnostycznych ze szpitali. „Omawiana praktyka, zgodnie z zastrzeżeniem zawartym przez NIK stanowi nie tylko obniżenie jakości świadczeń ale także zerwania współpracy pomiędzy diagnostą laboratoryjnym, a lekarzem prowadzącym leczenie, co wpływa negatywnie na proces terapii pacjenta” – wskazuje KIDL.

Jak podkreśla samorząd diagnostów laboratoryjnych, informacja NIK stanowi odzwierciedlenie rzeczywistego stanu rzeczy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. „Wskazane nieprawidłowości muszą być niezwłocznie usuwane. Niezbędne działania powinny zmierzać m. in. do przygotowania rozwiązań systemowych dotyczących diagnostyki laboratoryjnej zapewniających optymalne wykorzystanie dostępnych badań i właściwego ich finansowania. (…) Ponadto koniecznym jest umiejscowienie medycznych laboratoriów diagnostycznych jako integralnej części szpitala w celu zapewnienia prawidłowego procesu diagnostyczno-terapeutycznego pacjentów” – wymienia KIDL i domaga się pilnych zmian legislacyjnych. 

AS

Źródło: KIDL

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz