O zdrowiu na Forum w Krynicy

29 Sierpnia 2017, 15:50

Już za tydzień rozpocznie się Forum Ekonomiczne w Krynicy, a w jego ramach VIII Forum Ochrony Zdrowia. W tym roku mamy przyjemność być partnerem medialnym tego wydarzenia.  Jakie tematy dyskusji szykują organizatorzy? Kto wystąpi podczas paneli? Zachęcamy do zapoznania się z ramowym planem Forum Ochrony Zdrowia.

Forum Ochrony Zdrowia 2010-2016: wpływ na zmiany w ochronie zdrowia

Forum Ochrony Zdrowia przy Forum Ekonomicznym organizowane jest od 2010 roku i stało się ważnym i trwałym elementem krajobrazu w dyskusjach o gospodarce, rozwoju i innowacjach. FOZ stworzyło też podwaliny pod dyskusję o ochronie zdrowia zorientowaną nie tylko na efekt kliniczny, ale też na racjonalność, sposób alokacji ograniczonych zasobów, możliwości poprawy efektywności. Sesja będzie poprzedzona prezentacją podsumowującą najważniejsze tematy, wyzwania i postulaty dyskutowane w trakcie poprzednich sesji FOZ. Zadaniem panelistów będzie odniesienie się do tego, co zostało zrobione, jakie zmiany są w toku a jakie są niezbędne w kontekście dyskusji z poprzednich lat.

Wśród panelistów sesji inaugurującej tegoroczne Forum są:

Anna Rulkiewicz (Prezes Zarządu, Grupa LUX MED.), Józefa Szczurek-Żelazko (Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia), Jakub Szulc (Dyrektor, EY), Anna Czech (Dyrektor, Szpital Wojewódzki im. Św Łukasza w Tarnowie), Łukasz Zalicki (Partner, EY), Michał Kępowicz (Dyrektor ds. Relacji z Sektorem Publicznym, Philips Polska Sp. z o.o.), Andrzej Jacyna (p.o. Prezesa, Narodowy Fundusz Zdrowia).

E-zdrowie - projekty na poziomie centralnym, platformy regionalne, rejestry medyczne, wykorzystanie danych medycznych dla dobra pacjenta i systemu

Dyskusja będzie toczyła się wokół zmian systemowych, które należy wprowadzić w celu zwiększenia roli rozwiązań telemedycznych. Paneliści omówią możliwe sposoby finansowania świadczeń telemedycznych, a także szanse i bariery oraz harmonogram zmian w przypadku Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, e-recepty, e-zlecenia, e- skierowania. W czasie panelu poruszona zostanie także kwestia outsourcingu przetwarzania danych o stanie zdrowia, w tym także rozwiązań z wykorzystaniem architektury chmurowej. Na koniec uczestnicy omówią kwestie rejestrów medycznych, które mogą służyć jako narzędzia realizacji polityk zdrowotnych (zagadnienia dot. jakości w zdrowiu, monitorowania świadczeń gwarantowanych, wpływu na decyzje o objęciu finansowaniem świadczeń medycznych).

Wśród panelistów:

Marcin Węgrzyniak (Dyrektor, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia), Jaroslaw J. Fedorowski (Prezes Zarządu, Polska Federacja Szpitali), Zofia Małas (Prezes, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych), Krzysztof Charszla (Dyrektor Sprzedaży do Sektora Publicznego, Microsoft Sp. z o.o.), Michał Czarnuch (Adwokat, Partner, Domański Zakrzewski Palinka), Zyta Kaźmierczak-Zagórska (Wiceprezes, Naczelna Izba Lekarska), Agnieszka Kister (Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, Ministerstwo Zdrowia).

Efektywność gospodarcza i sprawiedliwość społeczna jako główny cel w kształtowaniu polityki zdrowotnej państwa

Zwiększenie bieżących kosztów leczenia oraz dopasowanie ich do rzeczywistych potrzeb pacjentów i nowoczesnych standardów medycyny, ma bezpośrednie przełożenie na obniżenie późniejszych kosztów oraz wyeliminowanie strat w gospodarce. Efektywność gospodarcza winna bazować na sprawiedliwości społecznej oraz zapewnieniu obywatelom dostępności do skutecznych leków i terapii, które dają szansę na zahamowanie postępu choroby, wydłużenie życia chorych oraz poprawę jakości ich codziennego funkcjonowania. Szczególnej poprawy sytuacji w zakresie dostępności pacjentów do innowacyjnych terapii wymaga leczenie raka piersi, który jest najczęstszym złośliwym nowotworem u kobiet.

Wśród panelistów:

Iwona Schymalla (Dziennikarz, Służba Zdrowia 3.0), Ewelina Nojszewska (Ekspert, Instytut Innowacyjna Gospodarka), Maciej Banach (Dyrektor, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki), Józefa Szczurek-Żelazko (Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia), Beata Ambroziewicz (Wiceprezes Zarządu, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych).

Efektywność w ochronie zdrowia - dokąd zmierza legislacja?

Zmiany w systemie ochrony zdrowia muszą się koncentrować wokół wzrostu jego efektywności wraz z podnoszeniem nakładów. Tylko takie działanie może zrealizować publicznie deklarowany cel polityczny, jakim jest skrócenie kolejek dla pacjenta. Obecnie proponowane ustawy zupełnie pomijają element efektywności, a niektóre z nich, jak propozycja likwidacji outsourcingu w podmiotach leczniczych, może spowodować wzrost kosztów funkcjonowania publicznych szpitali i przyczyni się do wzrostu skali marnotrawionych środków przez sektor zdrowia. Innymi przykładami mijania się z efektywnością w systemie ochrony zdrowia jest ograniczanie roli szpitali oferującym usługi w trybie jednego dnia - tych najbardziej efektywnych. Czy system szpitali publicznych może stać się, za pomocą jednej ustawy, tak efektywny jak system świadczeniodawców prywatnych?

Wśród panelistów:

Anna Rulkiewicz (Prezes Zarządu, Grupa LUX MED.), Roman Kolek (Wicemarszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego), Marek Tombarkiewicz (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia), Dorota Gałczyńska-Zych (Dyrektor, Szpital Bielański Warszawa), Andrzej Sokołowski (Prezes Zarządu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych), Jakub Swadźba (Członek Zarządu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej), Anna Czech (Dyrektor, Szpital Wojewódzki im. Św Łukasza w Tarnowie).

Polityka lekowa Państwa

Jednym ze strategicznych celów polityki lekowej powinno być zapewnienie stabilnych warunków dalszego rozwoju polskiego przemysłu farmaceutycznego. Potrzebna jest odpowiednia, długofalowa polityka lekowa, która zachęci krajowy przemysł farmaceutyczny do inwestycji, tak by mógł konkurować z podmiotami zagranicznymi. Wyzwaniem dla przemysłu farmaceutycznego w Polsce jest produkcja leków onkologicznych i biotechnologicznych. Z tych też względów, temat będzie dotyczył rządowej strategii rozwoju dla tej branży, jako znaczącej części polityki lekowej państwa.

Wśród panelistów:

Bolesław Piecha (Deputowany, Parlament Europejski), Małgorzata Radwan-Ballada (Wiceprzewodnicząca, Sejmik Województwa Małopolskiego), Sebastian Giebel (Profesor, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach), Renata Furman (Dziennikarz, Redaktor Naczelny, Służba Zdrowia 3.0), Stefan Bogusławski (Partner Zarządzający, Prezes Zarządu, PEX PharmaSequence sp. z o.o.), Bartosz Poliński (Prezes, Fundacja Onkologiczna Alivia).

Telemedycyna – opieka medyczna dalej, czy bliżej Pacjenta?

Systemy opieki zdrowotnej funkcjonują w szybko zmieniającym się świecie: technologie mobilne, uczące się algorytmy, Internet of Things – to rozwiązania jeszcze niedawno niedostępne, a dzisiaj wszechobecne również w medycznej rzeczywistości. Jeżeli dodać do tego nieustającą presję kosztową i konieczność uzyskania najlepszych efektów leczniczych przy ograniczonych zasobach, powstaje pytanie, czy wystarczająco korzystamy z potencjału nowych technologii w procesach leczenia i obsługi Pacjentów?

Wśród panelistów:

Maciej Miłkowski (Zastępca Prezesa ds. Finansowych, Narodowy Fundusz Zdrowia), Marcin Węgrzyniak (Dyrektor, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia), Jakub Szulc (Dyrektor, EY), Anna Rulkiewicz (Prezes Zarządu, Grupa LUX MED.), Agnieszka Kister (Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, Ministerstwo Zdrowia).

Strategia rozwoju przemysłu farmaceutycznego

Przemysł farmaceutyczny jest uznany za jeden z najbardziej innowacyjnych sektorów światowej gospodarki i odgrywa kluczową rolę dla rozwoju poszczególnych krajów. Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wskazuje na potrzebę wzmocnienie roli sektora farmaceutycznego w Polsce. Wymaga to jednak stworzenia odpowiednich warunków stabilności i przejrzystości prawa oraz zachęt do długoterminowych inwestycji. Dyskusja będzie obejmowała wskazanie czynników istotnych dla rozwoju przemysłu farmaceutycznego.

Wśród panelistów:

Zdzisław Sabiłło (Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego), Jan Staniłko (Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji, Ministerstwo Rozwoju), Maciej Bogucki (Dyrektor, Europejskie Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia), Krzysztof Opolski (Kierownik Katedry, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski), Tomasz Korkosz (Dyrektor Komunikacji i Relacji Zewnętrznych, Polska Agencja Inwestycji i Handlu),

Marcin Czech (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia), Bogna Cichowska-Duma (Dyrektor Generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA).

Sieć szpitali - czyli wizja systemu w perspektywie najbliższych lat

System ochrony zdrowia został przebudowany, poprzez wprowadzenie sieci szpitali. Poprzedzone wielomiesięcznymi konsultacjami i pracami działania zostały sfinalizowane przyjęciem ustawy. Nowy model zacznie funkcjonować od dnia 1 października, jednak zmiany mają charakter ewolucyjny i struktura polskiego szpitalnictwa będzie się krystalizować w najbliższych latach. Kwalifikacja do jednego z poziomów systemu i finansowanie są oparte na przejrzystych parametrach uwzględniających wiele zmiennych (w tym kluczowe opracowanie jakim są mapy potrzeb zdrowotnych). 27 czerwca opublikowano listy szpitali jakie znalazły się w sieci – to dobry moment na podsumowanie dotychczasowych intensywnych prac i wpisanie sieci szpitali w szerokie zmiany systemowe na każdym poziomie polskiej służby zdrowia.

Wśród panelistów:

Henryk Niewadzioł (Prezes Zarządu, Nu-Med Grupa S.A), Jan Talaga (Dyrektor Naczelny Szpitala, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu), Jarosław Rosłon (Dyrektor, Międzyleski Szpital Specjalistyczny), Piotr Pobrotyn (Dyrektor Naczelny, Uniwersytecki Szpital Kliniczny), Jarosław J.Fedorowski (Prezes Zarządu, Polska Federacja Szpitali), Piotr Gryza (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia), Andrzej Mielcarek (Dyrektor, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódźki Im. Jana Pawła II w Zamość).

Jak systemowo poprawić model opieki nad pacjentem onkologicznym na przykładzie raka jelita grubego?

Czy polski system ochrony zdrowia zapewnia pacjentom onkologicznym szeroki dostęp do najlepszych standardów leczenia i co można uczynić, aby polepszyć opiekę onkologiczną mając na uwadze ograniczony budżet? Wszystkie sfery wymagające zmian w organizacji systemu można dostrzec jak w soczewce po szczegółowej analizie opieki nad chorymi na raka jelita grubego w Polsce. Na tej podstawie możemy odpowiedzieć na pytania: Jak zorganizować system ochrony zdrowia, aby znaleźć optymalną drogę do walki z rakiem oraz jak zapewnić koordynowaną opiekę dla pacjentów onkologicznych w Polsce? Które z tych rozwiązań będą korzystne dla społeczeństwa w świetle obecnych ogromnych kosztów społecznych związanych z rakiem?

Wśród panelistów:

Marek Wojtukiewicz (Kierownik Kliniki Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), Iwona Schymalla (Dziennikarz, Służba Zdrowia 3.0), Małgorzata Gałązka-Sobotka (Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia), Marek Tombarkiewicz (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia), Andrzej Piwowarski (Prezes, Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO), Rafał Zyśk (Health Economics Consulting, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), Andrzej Jacyna (p.o. Prezesa, Narodowy Fundusz Zdrowia).

Po pierwsze. Zdrowie Publiczne

Ważne wydarzenia dwóch ostatnich lat, tj. wejście w życie ustawy o zdrowiu publicznym oraz Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, a także docenienie znaczenia zdrowia publicznego w przygotowywanej przez Ministerstwo Rozwoju „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” obliguje wręcz do podjęcia dyskusji na temat właściwego kształtowania i rozwoju mechanizmów społecznych, które będą prowadziły do zapewnienia każdemu obywatelowi standardu życia właściwego dla utrzymania Zdrowia.

Wśród panelistów:

Beata Małecka-Libera (Poseł, Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, Sejm RP), Renata Furman (Dziennikarz / Redaktor Naczelny, Służba Zdrowia 3.0),
Marek Posobkiewicz (Główny Inspektor Sanitarny, Główny Inspektorat Sanitarny), Krzysztof Michałkiewicz (Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), Elżbieta Rutkowska-Piotrowska (Prezes, Naczelna Izba Aptekarska), Mirosław Wysocki (Dyrektor, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny), Zbigniew Król (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia).

Forum kluczowych firm regionu

Region Europy Środkowo Wschodniej ma znaczący potencjał przemysłu farmaceutycznego i wyrobów medycznych. Mamy firmy z korzeniami jeszcze z czasów RWPG, firmy które powstały i rozwinęły się lokalnie w ostatnich 25 latach oraz globalne firmy, który zainwestowały w naszym regionie. Jak najlepiej wykorzystać istniejący potencjał? Jaka jest rola dużych firm we wspieraniu i współpracy z małymi firmami i startup’ami? Czy jest szansa na zwiększenie eksportu czy raczej zaleją nas w przyszłości produkty ze wschodu lub zachodu? Czy branża może być motorem rozwoju gospodarki i nauki w regionie?

Wśród panelistów:

Tomasz Nemeth (Prezes, Gedeon Richter Sp. z o.o.), Ireneusz Martyniuk (Wiceprezes Zarządu, POLPHARMA), Magdalena Kruszewska (Prezes Zarządu, Sanofi Aventis sp. z o.o.), Witold Włodarczyk (Dyrektor Generalny, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED), Krzysztof Kopeć (Wiceprezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego), Elżbieta Glapiak (Dziennikarz, Centrum Gospodarcze im. Mikołaja Kopernika), Zdzisław Sabiłło (Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego).

Czy system jest gotowy na przełomowe terapie w leczeniu rzadkich chorób genetycznych?

Choroby rzadkie są wyzwaniem, które otwiera nową erę w medycynie. Każdego roku rośnie świadomość społeczna tych chorób, a pogłębianie wiedzy na ich temat uznano w Unii Europejskiej za priorytetowe. Zrzeszenie i współpraca wszystkich środowisk, gromadzenie wiedzy, stymulacja badań naukowo-rozwojowych przyczynia się do dokonywania kolejnych przełomów w leczeniu chorób rzadkich. Podczas panelu dyskusyjnego zaproszeni eksperci będą dyskutować, jakie konsekwencje i wyzwania stawia przed systemami opieki zdrowotnej dostęp do innowacyjnych terapii.

Wśród panelistów:

Magdalena Władysiuk (Prezes, Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care (CEESTAHC), Bartosz Kwiatek
(Dziennikarz, Telewizja Polsat Sp. z o. o.), Kacper Ruciński (Prezes, Fundacja SMA), Jarosław Waligóra (Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE), Bolesław Piecha (Deputowany, Parlament Europejski), Anna Kostera-Pruszczyk (Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny), Marcin Czech (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia).

Ochrona Zdrowia 2030 – innowacje, rozwój, gospodarka

Podsumowanie VIII Forum Ochrony Zdrowia. Kluczowe wnioski po tegorocznych panelach. Omówienie wzajemnego powiazania zdrowia i gospodarki oraz miejsca innowacji w procesach rozwoju. Spojrzenie w przyszłość systemu ochrony zdrowia w perspektywie roku 2030.

Wśród panelistów:

Andrzej Mądrala (Prezes Zarządu, Centrum Medyczne Mavit Sp. z o.o.), Krzysztof Jakubiak (Redaktor Naczelny, Puls Medycyny, Polska), Sergiej Orłow (Dyrektor Generelny, Instytut Informatyki Medycznej ), Tomasz Wachnicki (Dyrektor Linii Biznesowej Healthcare, Air Liquide Polska sp. z o.o ), Grzegorz Rychwalski (Wiceprezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego), Robert Rusak (Wiceprezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED), Andrzej Matyja (Prezes, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie).

Redakcja

Foto: Forum Ekonomiczne w Krynicy

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

olln Czwartek, 30 Maja 2019, 21:37
online drugstore viagra http://canadian-pharmacyv.com
<a href="http://canadian-pharmacyv.com/">viagra online</a>