Prawa pacjenta wciąż nie są przestrzegane

29 Sierpnia 2017, 10:16

Prawa pacjenta wciąż nie są przestrzegane w wystarczającym stopniu – wynika ze sprawozdania Rzecznika Praw Pacjenta za 2016 rok. Najwięcej spraw dotyczyło dostępu do leczenia i do dokumentacji medycznej. Ale są również optymistyczne informacje.

W 2016 r. do biura rzecznika wpłynęło niemal 69 tys. zgłoszeń od pacjentów. W sumie rzecznik prowadził prawie 1,4 tys. postępowań wyjaśniających. Najwięcej spraw dotyczyło dostępu do świadczeń zdrowotnych i do dokumentacji medycznej. Problemem jest także przestrzeganie prawa do informacji i do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych. W tym przypadku rzecznik stwierdził 89 naruszeń. W 40 przypadkach naruszono prawa pacjenta do poszanowania intymności i godności.

W sprawach indywidualnych rzecznik stwierdził 552 naruszenia praw pacjenta. W związku z naruszeniem zbiorowych praw pacjentów rzecznik wydał 51 decyzji, spośród których 13 zostało zaskarżonych do sądów administracyjnych, lecz żadna nie została prawomocnie zakwestionowania przez sądy.

Pacjenci chwalą listę 75 plus i pakiet onkologiczny

Pojawiły się jednak także optymistyczne akcenty. W 2016 r. o 9 punków procentowych zmniejszyła się liczba potwierdzonych naruszeń praw pacjenta, co wskazuje na poprawę przestrzegania praw pacjenta w porównaniu z rokiem poprzednim. W szczególności poprawie uległo przestrzeganie praw pacjenta do informacji i wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych. O 8 punktów procentowych (z 24% w 2015 r. do 16% w 2016 r.) zmniejszył się procentowy udział stwierdzonych naruszeń tych praw pacjenta w stosunku do ogółu stwierdzonych naruszeń praw pacjenta. Nie jest to jednak zmiana, która rzutowałaby na ocenę ogólną przestrzegania praw pacjenta – wskazuje RPP w sprawozdaniu.

Jak wynika ze sprawozdania, na pozytywną zmianę w systemie ochrony zdrowia pacjenci uważają między innymi wprowadzenie bezpłatnych leków dla Seniorów (tzw. Program 75+). Od dnia wejścia w życie „Pakietu onkologicznego” spada również systematycznie liczba sygnałów dotyczących dostępu do świadczeń onkologicznych (w szczególności diagnostycznych). 

Aleksandra Smolińska

Źródło: PAP, RPP

Foto: BRPP

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz