O seniorach na Forum w Krynicy

30 Sierpnia 2017, 14:04

Już w przyszłym tygodniu rozpocznie się Forum Ekonomiczne w Krynicy, a w jego ramach Forum Gospodarki Senioralnej. W tym roku mamy przyjemność być partnerem medialnym tego wydarzenia. Jakie tematy dyskusji szykują organizatorzy? Kto wystąpi podczas paneli? Zachęcamy do zapoznania się z ramowym planem tego wydarzenia.

Żyjemy coraz dłużej. Z danych Eurostatu wynika, że do 2035 r. osoby po 60 r.ż. będą stanowić 25 proc. polskiego społeczeństwa. Zmiany demograficzne będą wymuszać powstawanie nowych rynków oraz miejsc pracy dla osób starszych. To jeden z tematów Forum Gospodarki Senioralnej zaplanowanego podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Co jeszcze?

Innowacyjność jako odpowiedź na potrzeby starzejącego się społeczeństwa

Powoli mija czas, w którym jesień życia kojarzyła się z wykluczeniem i samotnością. Nadchodzi czas e-seniorów, czyli osób w wieku 55+, które są aktywne i w pełni świadome możliwości, jakie dają nowe technologie. Producenci, którzy chcą utrzymać swoją pozycję na rynku, muszą uwzględnić potrzeby tej grupy wiekowej, ponieważ jej znaczenie może okazać się kluczowe. Czy innowacyjność może rzeczywiście stać się receptą na problem starzejącego się społeczeństwa?

Paneliści: Elżbieta Bojanowska - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz - Prezes, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska Maciej Masłowski - Poseł, Sejm RP, Polska Agata Stremecka - Prezes Zarządu, Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Adam Witkowski - Kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Udział w dyskusji: Alla Semenowa - Szef Dyrekcji innowacyjnych Programów Edukacyjnych i Technologii Kształcenia , Instytut Cywilizacji Światowych, Rosja.

Powrót do zdrowia czy dancing? Co zmieni nowy system rehabilitacji w Polsce

Mimo ciągłego postępu dokonującego się w medycynie, system rehabilitacji w Polsce nadal kojarzy się bardziej z wypoczynkowym pobytem w sanatorium, niż z szybkim powrotem do zdrowia. Innowacje w rehabilitacji to niestety głównie domena placówek prywatnych. Czy więc w dobie braków na rynku pracy rehabilitacja pracowników nie powinna być postrzegana jako czynnik gospodarczy? Czy nie lepiej rehabilitować zamiast leczyć powracające schorzenia? Czy w polskim systemie jest na to za mało pieniędzy, czy są źle wydawane? Co zmieni nowa reforma systemu rehabilitacyjnego w Polsce? Czy czas dancingów w Ciechocinku dobiega końca?

Paneliści: Dominik Dziurda - Dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Zbigniew Król - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia, Polska Aleksander - Krajowa Izba Fizjoterapeutów – Wiceprezes.

Senior – Obywatel. Aktywność seniorów w życiu publicznym, w procesie zmian demograficznych

Wyzwaniem starzejącego się społeczeństwa jest mobilizowanie seniorów do aktywności i partycypacji w życiu publicznym. W jaki sposób najskuteczniej aktywizować osoby starsze i włączać w działania obywatelskie? Istotna jest rola i znaczenie edukacji, poszerzania wiedzy, dostępu do informacji publicznych, nowych kompetencji i umiejętności w tworzeniu partnerskich relacji środowiska senioralnego z samorządem lokalnym i regionalnym, organizacjami pozarządowymi i młodym pokoleniem. Jakie działania są w tym zakresie niezbędne do wdrożenia?

Paneliści: Barbara Imiołczyk - Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Wojciech Kaczmarczyk - Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojciech Kozak - Wicemarszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Józef Lassota - Poseł, Sejm RP, Janusz Marszałek - Prezes Zarządu / Wiceprezydent, Polska Unia Seniorów/Europejska Unia Seniorów,  Małgorzata Zwiercan - Poseł, Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej, Sejm RP.

Udział w dyskusji: Irina Filajewa - Prezes, Kaliningradska Regionalna Publiczna Organizacja "Centrum Odbudowy Osobowości i Społeczeństwa", Rosja.

Silver Generation. Srebrne pokolenie potencjałem srebrnej gospodarki. Bezpieczny Senior - konsument na rynku produktów i usług

Starzenie się społeczeństwa stanowi wyzwanie dla polityki społecznej, finansów publicznych ale również dla gospodarki. Zmiany demograficzne mają istotny wpływ na rozwój procesów i polityk społecznych i gospodarczych. Rekomendacja kierunków zmian. Jakie działania podejmują podmioty sektora publicznego, prywatnego oraz NGO w celu przygotowania kompleksowej oferty usług i produktów dla seniorów – konsumentów? Jak promować rozwój silver economy?

Gość specjalny: Renate Heinisch - Członek Zarządu, Niemiecki Narodowy Związek Organizacji Seniorów (BAGSO), Niemcy.

Paneliści: Gertruda Uścińska - Prezes , Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Elżbieta Bojanowska - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Grażyna Marciniak - Wiceprezes, Główny Urząd Statystyczny , Marek Niechciał - Prezes, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Elżbieta Ostrowska - Przewodnicząca, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Udział w dyskusji: Igor Kulin - Ekspert, Koordynator Programu, Fundacja Studiów Społeczno-Gospodarczych i Politycznych "Regionalna Strategia", Rosja.

Szpital przyszłości

System ochrony zdrowia został istotnie przebudowany, bez pokazania opinii publicznej celu tych zmian jak i określenia parametrów oceny skuteczności przeprowadzanej reformy. Nowy model zaczyna funkcjonować od dnia 1 października br. To pierwszy moment na podsumowanie i pokazanie krajobrazu świadczeniodawców po rewolucji systemowej. Aby śledzić skuteczność reform należy także określić parametry oceny zmian. Czas także na pierwsze podsumowania tego, na ile sieć wpisuje się w mapy potrzeb zdrowotnych oraz jak zmieni się dostępność dla pacjenta. Zmiany te powinny być analizowane w kontekście wszystkich planowanych ustaw.

Paneliści: Zoriana Chernenko - Główny Ekspert ds Ochrony Zdrowia, Reanimacyjny Pakiet Reform (RPR), Ukraina, Dariusz Dudek - Profesor, Kierownik II Kliniki Kardiologii oraz Interwencji Sercowo – Naczyniowych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Grzegorz Gielerak - Dyrektor, Wojskowy Instytut Medyczny, Michał Kępowicz - Dyrektor ds. Relacji z Sektorem Publicznym, Philips Polska Sp. z o.o., Łukasz Szumowski - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marek Tombarkiewicz - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia. 

Redakcja

Foto: Forum Ekonomiczne w Krynicy

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz