Pacjenci na rzecz bezpieczeństwa pacjentów

07 Listopada 2015, 10:19

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta informuje, że w ramach inicjatywy  WHO „Pacjenci na rzecz bezpieczeństwa pacjentów”, w dniach 3-4 grudnia 2015 r. w Warszawie odbędą się warsztaty dla m.in. przedstawicieli organizacji działających na rzecz pacjentów, poświęcone właśnie tematowi bezpieczeństwa pacjentów. Organizatorami są Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, Ministerstwo Zdrowia oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Rzecznik Praw Pacjenta jest partnerem tych warsztatów.

 

Jak wynika z danych WHO bezpieczeństwo pacjentów to problem globalny. Co roku miliony pacjentów doznają wielu niepotrzebnych i możliwych do uniknięcia szkód w wyniku niewłaściwej opieki medycznej. Szacuje się, że w krajach rozwiniętych około 5 – 10% hospitalizowanych pacjentów ulega zakażeniom, a u 7,5%–10,4% pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej opieki, pojawiają się działania niepożądane leków. Do około 5–15% zakażeń wirusem HIV dochodzi w krajach rozwijających się w wyniku transfuzji krwi przeprowadzanej bez przestrzegania zachowania odpowiednich procedur. Na całym świecie 5,5% iniekcji wykonuje się przy użyciu strzykawek i igieł, które są ponownie wykorzystywane bez poddania ich sterylizacji.

Zapewnienie bezpieczniejszej opieki zdrowotnej wymaga globalnego lidera, wspólnych działań oraz umiejętności wyciągania wniosków z błędów i korzystania z doświadczeń pacjentów. W roku 2004, w odpowiedzi na rezolucję 55.18 Światowego Zgromadzenia Zdrowia, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) utworzyła Światowy Sojusz na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów [World Alliance for Patient Safety] (którego nazwa w 2009 roku została zmieniona na WHO Bezpieczeństwo Pacjentów [Patient Safet]) w celu koordynowania i przyspieszenia ogólnoświatowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pacjentów.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat bezpieczeństwo pacjentów coraz częściej uznawane było za problem o znaczeniu ogólnoświatowym. Inicjatywa WHO Bezpieczeństwo Pacjentów ułatwia opracowywanie polityki działania i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa pacjentów we wszystkich państwach członkowskich WHO.

Systemy opieki zdrowotnej są coraz bardziej skomplikowane i należy liczyć się z możliwością wystąpienia działań niepożądanych i odniesienia szkód w wyniku problemów związanych z opieką i terapią, produktami, procedurami lub samym funkcjonowaniem systemu. Pacjent uzyskuje świadczenia  zdrowotne  od różnych świadczeniodawców, działających w różnych obszarach. Jedynymi osobami, które są obecne w całym  procesie diagnostyki i leczenia, są pacjenci i członkowie ich  rodzin. Są oni skarbnicą niezwykle ważnej wiedzy i, jeżeli zostaną zaangażowani w cały proces i będą mieli możliwość wpływu, mogą odgrywać znaczącą rolę w osiągnięciu pozytywnych efektów opieki. Zaangażowanie pacjentów, którzy odnieśli szkody, i ich rodzin może przynieść wyniki w postaci spostrzeżeń i wniosków natury organizacyjnej, które mogą z kolei zostać wykorzystane w przyszłości. Dlatego też istotne jest, aby głos pacjentów był słyszalny na globalnej arenie opieki zdrowotnej.

WHO ustanowiła pacjentów  kluczowym podmiotem tych działań poprzez opracowanie  programu Pacjenci dla Bezpieczeństwa Pacjentów (Patients for Patient Safety PFPS),  uznawanego za  priorytetową część programu WHO Bezpieczeństwo Pacjentów (Patient Safety Programme - PSP), kładącego nacisk na kluczową rolę pacjentów, ich rodzin i społeczności w poprawie bezpieczeństwa i jakości opieki zdrowotnej i zapewnieniu świadczeń i opieki, w której kluczowy jest  człowiek. W ramach globalnej sieci Pacjenci dla Bezpieczeństwa Pacjentów WHO korzysta z doświadczeń pacjentów i promuje ich wiodącą rolę i zaangażowanie w działania na rzecz bezpieczeństwa na każdym poziomie opieki.

W ramach programu Pacjenci dla Bezpieczeństwa Pacjentów działa globalna sieć rzeczników bezpieczeństwa pacjentów zwana „siecią rzeczników” lub „siecią globalną”. Globalną sieć Pacjentów dla Bezpieczeństwa Pacjentów utworzono po pierwszych zorganizowanych przez WHO warsztatach, które odbyły się w 2005 r. w Londynie i w których uczestniczyło 24 pacjentów i przedstawicieli opieki zdrowotnej  z 20 krajów (w tym także i z Polski). Wynikiem wspólnych prac uczestników było przygotowanie tzw. Deklaracji Londyńskiej, w której przedstawiono wspólną wizję, określono główne zasady i zawarto zobowiązanie do konstruktywnego zaangażowania pacjentów w proces leczenia i opieki. Od tej pory udział w warsztatach PFPS, będących zorganizowanym programem szkoleń pacjentów, oraz przyjmowanie Deklaracji Londyńskiej stało się głównym elementem uczestnictwa w programie Pacjenci dla Bezpieczeństwa Pacjentów.

Sieć PFPS liczy  obecnie 270 członków z 52 krajów. Wielu z nich to pacjenci, którzy osobiście doświadczyli szkody  w trakcie opieki  medycznej, lub członkowie ich rodzin. Stali się oni orędownikami poprawy bezpieczeństwa z uwagi na swoje osobiste doświadczenia. Nie  reprezentują oni WHO ani nie wypowiadają się  w imieniu  WHO, ale opowiadają się za  polityką Światowej Organizacji Zdrowia w odniesieniu do  poprawy jakości i bezpieczeństwa pacjentów.

Do udziału w warsztatach organizatorzy zapraszają przedstawicieli organizacji działających na rzecz pacjentów oraz wszystkie osoby, dla których ważna jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów i które mogą wykazać się doświadczeniem w nawiązywaniu partnerskiej współpracy z przedstawicielami systemu opieki zdrowotnej i decydentami, także w ramach globalnej współpracy.

Chęć wzięcia udziału w warsztatach należy zgłaszać do 20 listopada br. do Biura WHO w Polsce:

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

e-mail: whopol@euro.who.int

AG

źródło: brpp.gov.pl, dane WHO 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz