Raport: Farma zainwestowała w Polsce ponad 1 mld zł

01 Września 2017, 10:50

Jak wynika z najnowszego raportu „Wpływ na gospodarkę i potencjał rozwoju branży innowacyjnych firm farmaceutycznych w Polsce” przygotowanego przez PEX PharmaSequence na zlecenie Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, wartość dotychczas poniesionych przez nie nakładów inwestycyjnych w Polsce przekroczyła 1 mld złotych.

Innowacyjny przemysł farmaceutyczny wygenerował dochód w gospodarce w wysokości 2,52 mld zł. Jak wynika z danych zawartych w raporcie „Wpływ na gospodarkę i potencjał rozwoju branży innowacyjnych firm farmaceutycznych w Polsce” działalność prowadzona przez badane firmy na terenie Polski w 2015 roku przyczyniła się do wytworzenia w sumie  5,05  mld  zł wartości dodanej brutto, co odpowiada 0,28% PKB całej gospodarki.

Wzrost wartości dodanej dzięki branży innowacyjnej nastąpił również w innych branżach, w szczególności dotyczy on usług reklamowych, badawczo-rozwojowych (B+R), finansowych, ubezpieczeniowych oraz handlu i nieruchomości. Każdy z tych sektorów wytworzył w 2015 roku  wartość  dodaną w wysokości ponad 300 mln zł. Natomiast każda złotówka wytworzona przez badane firmy wygenerowała dodatkowe 1,97 PLN wartości dodanej w gospodarce, co wynika z wartości towarów i usług zamawianych przez innowacyjne firmy farmaceutyczne w podmiotach należących do innych gałęzi gospodarki.

Przemysł farmaceutyczny ma również wpływ na zatrudnienie  w Polsce. Badane firmy przyczyniły do zatrudnienia 28,3 tys. pracowników w różnych branżach. Autorzy raportu szacują, że każdemu  pracownikowi  badanych  firm odpowiada dodatkowe 3,5 etatu w gospodarce, co stanowi sumę efektów pośredniego i indukowanego.

Innym obszarem generującym zyski dla polskiej gospodarki są badania kliniczne, finansowane przez innowacyjne przedsiębiorstwa farmaceutyczne. Korzyści wynikające z realizacji tego rodzaju badań dotyczą nie tylko pacjentów, ale również badaczy i placówek, w których są one realizowane. Obecnie łączne wpływy  dla budżetu  państwa z  tytułu realizacji  badań  klinicznych  w  Polsce wynoszą około 1 miliarda PLN w skali roku. Są one efektem podatków oraz opłat wnoszonych bezpośrednio przez podmioty realizujące badania kliniczne, lub  wynikają pośrednio, z  podatków  płaconych przez podmioty współpracujące. 

Aleksandra Smolińska

Źródło: mat/pras

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz