NFZ skontrolował apteki

01 Września 2017, 9:17

W II kwartale 2017 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 212 postępowań kontrolnych w aptekach, z czego 199 kontroli zakończyło się przekazaniem zaleceń pokontrolnych. Zaledwie w 25 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych.

Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (56 postępowań) lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (131 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości m.in.: w zakresie danych niezbędnych do realizacji recepty na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę oraz świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki. Zdarzały się też przypadki pobrania od pacjenta opłaty ryczałtowej pomimo zaznaczenia na recepcie uprawnień do korzystania z listy „S”. Nieprawidłowości dotyczyły też otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w  aportach statystycznych do NFZ.

Poza tym NFZ stwierdził też przypadki niezgodności stanu ilościowego niektórych leków ze stanem magazynowym na dany dzień, nieprzedstawienia recept do kontroli, a nawet utrudniania lub udaremniania czynności kontrolnych.

Aleksandra Smolińska

Źródło: NFZ

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz