NFZ skontrolował recepty

04 Września 2017, 12:18

W II kwartale 2017 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 87 postępowań kontrolnych ordynacji lekarskiej. Tylko w 14 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (35 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień lub nieprawidłowości (38 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. wystawiania recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie kontroli, prowadzenia dokumentacji medycznej, braku dokumentacji medycznej czy utrudniania lub udaremniania czynności kontrolnych.

Aleksandra Smolińska

Źródło: NFZ

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz