M.Czech: We wrześniu rozpoczynamy prace nad „Polityką lekową państwa”

06 Września 2017, 14:08

O polityce lekowej nie możemy mówić w oderwaniu. Dyskusja w tym temacie wymaga szerszego kontekstu. Istotnym punktem jest określenie priorytetów zdrowotnych, następnie powstanie odpowiedzialnej polityki lekowej - to główne z wnioski z panelu „Polityka lekowa państwa” odbywającego się podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Podsekretarz zdrowia Marcin Czech zadeklarował powstanie dokumentu, który zdefiniuje politykę lekową w Polsce. Pracę mają ruszyć jeszcze w tym miesiącu - poinformował wiceminister. To już kolejna zapowiedź ze strony MZ dotycząca strategii lekowej dla kraju. Wcześniej deklaracje, że taki dokument w końcu powstanie składali poprzedni wiceministrowie odpowiedzialni w MZ za rynek leków.

Potrzebna szersza dyskusja w obszarze polityki lekowej

Poseł Beata Małecka-Libera podkreśliła, że każdy dokument porządkujący jest cenny. - Strategia wyznaczy nam cele - mówiła. Wiceminister zdrowia Marcin Czech podkreślił w swoim wystąpieniu, że polityka lekowa powinna być racjonalna mimo ograniczeń budżetowych, jakie mamy. - Konsensus jest szczególnie potrzebny w przypadku chorób rzadkich. Chcemy, aby wypracowana propozycja była jak najbardziej satysfakcjonująca dla interesariuszy. Polityka lekowa ma być dokumentem prostym i przejrzystym. Deklaruję ciężką prace nad dokumentem - mówił wiceminister Czech.

Wiceminister podkreślił także w czasie dyskusji, że jest zwolennikiem rozwiązań europejskich. Mimo ogromnych wydatków na leki w Stanach Zjednoczonych polityka lekowa tam, wymaga zmian. Głośno jest także o ostrzejszych negocjacjach z tamtejszymi firmami farmaceutycznymi. Pieniądze nie są jedyną gwarancją - podkreślali eksperci.

Pacjentom potrzeba skutecznego leczenia

- Zaryzykuję stwierdzenie, że pacjentowi nie jest potrzebna polityka lekowa a skuteczne leczenie a obecnie pacjent takiego leczenia nie otrzymuje.Ponad 50 proc. zarejestrowanych przez 13 lat leków, w Polsce nie jest w ogóle refundowanych. Ta liczba mnie przeraża. To jest ogromna strata i podważa zaufanie obywateli do państwa - mówił  Bartosz Poliński, prezesFundacji Onkologicznej Alivia.

Jakie plany na najbliższy czas ma ministerstwo?

Wiceminister Czech ma zamiar zlikwidować bariery w prawie, które utrudniają kreowanie odpowiedzialnej polityki zdrowotnej i działanie branży. To, jak przyznał, priorytet w jego działalności.

Anna Grela

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz