A. Jacyna: Kupuję pomysł utworzenia sieci szpitali onkologicznych

06 Września 2017, 14:48

Propozycja przedstawicieli szpitali onkologicznych i onkologów spotkała się z pozytywną reakcją NFZ i ministerstwa zdrowia. Jak podkreśla prezes Funduszu Andrzej Jacyna, NFZ w pełni popiera pomysł utworzenia sieci szpitali onkologicznych.

- Nie jest obojętne gdzie pacjent jest operowany – podkreśla prezes NFZ Andrzej Jacyna. – W przypadku onkologii pójdziemy podobną drogą, jaką zaproponowaliśmy w ortopedii, gdzie obowiązywać będzie kryterium ilościowe. To doprowadzi do centralizacji leczenia. Nie powinno być tak jak dzisiaj, że każdy robi wszystko. Musimy dążyć do koncentracji naszych wysiłków. Wtedy jakość udzielanych świadczeń wzrośnie. Trzeba to bardzo dobrze monitorować. Dzięki temu będziemy mogli wyciągać wnioski – mówił dziś w Krynicy Andrzej Jacyna. 

Sieć szpitali onkologicznych ma być odpowiedzią na nadchodzące wyzwania

To model współpracy szpitali onkologicznych o największym potencjale klinicznym, kadrowym i sprzętowym. Celem wprowadzenia Sieci jest poprawa dostępności rosnącej liczby pacjentów do leczenia onkologicznego według takich samych standardów niezależnie od miejsca zamieszkania. Sieć ma zapewnić koordynację działań,  wymianę doświadczeń, wiedzy i kadr na poziomie wojewódzkim a co za tym idzie usprawnić organizację leczenia oraz wyrównać standardy i poprawić efektywność leczenia pacjentów w całym kraju.

Zdaniem dyrektorów placówek działających w Ogólnopolskim Zrzeszeniu Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, brak podjęcia działań ze strony państwa doprowadzi do dalszego rozproszenia opieki onkologicznej, zapaści finansowej strategicznych szpitali i może oznaczać dla pacjentów utrudnienia w dostępie do leczenia.

Aleksandra Smolińska

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz