Pielęgniarki: Ustawa jest krzywdząca dla naszego zawodu

06 Września 2017, 16:02

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych zaapelował do ministra zdrowia o jak najszybszą nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uważa, że przyjęta 8 czerwca 2017 roku regulacja prawna wprowadza bardzo krzywdzące i nierówne traktowanie osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej wobec innych grup wykonujących zawody medyczne. W związku z nieuwzględnieniem w ustawie postulatów dotyczących wynagrodzeń wnosi o pilną zmianę treści załącznika z tabelą współczynników pracy, tak aby w przypadku:

-  pielęgniarki lub położnej z tytułem magistra i  z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa  współczynnik wynosił 1,05,

- pielęgniarki lub położnej z tytułem magistra, albo z tytułem specjalisty dziedzinie pielęgniarstwa  współczynnik wynosił 1,0,

- pielęgniarki lub położnej  bez tytuły specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa współczynnik wynosił 0,74.

„Treść załącznika do ustawy powinna być sformułowana w sposób jednoznacznie przewidujący, że wyższy współczynnik pracy przysługuje pielęgniarce lub położnej posiadającej wykształcenie wyższe lub specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa” – czytamy w stanowisku Prezydium NRPIP skierowanym do ministra zdrowia.

Pielęgniarki i położone oczekują również wprowadzenia do ustawy wyraźnego zapisu, że środki zagwarantowane w ramach Porozumienia zwartego 23 września 2015 r. pomiędzy MZ, NFZ, OZZPiP i NRPiP na wzrost wynagrodzeń w latach 2015-2019 i lata następne są niezależne od uregulowań ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

Prezydium NRPiP stanowczo sprzeciwia się jakimkolwiek, niekorzystnym dla pielęgniarek i położnych zmianom w zakresie realizacji tego porozumienia. Domaga się kontynuacji przyjętych w nim zobowiązań, zgodnie deklaracją obecnie urzędującego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.

„Oczekujemy, że postulowane zmiany zostaną wdrożone jak najszybciej z uwagi na drastycznie i systematycznie rosnące niedobory kadry pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia” - czytamy stanowisku podpisanym przez wiceprzewodnicząca NRPiP Mariolę Łodzińską.

Ewa Szarkowska

Źródło: NIPiP

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz