Potrzebna zmiana postrzegania osób starszych w Polsce

07 Września 2017, 14:47

Dostosowanie gospodarki do potrzeb ludzi starszych to główny wniosek z panelu „Silver Generation. Srebrne pokolenie potencjałem srebrnej gospodarki. Bezpieczny senior - konsument na rynku produktów i usług”. Eksperci zwrócili uwagę na najważniejsze problemy seniorów oraz nakreślili wyzwania dla rozwoju odpowiedzialnej polityki senioralnej w Polsce.

Do 2030 r. w Polsce seniorzy stanowić mają grupę 11 mln osób, w 2050 r. prognozy sięgają 14 mln. Osoby te stanowią i będą stanowić dużą grupę w społeczeństwie, jak przyznali eksperci - atrakcyjną dla wielu branży. Podczas panelu prelegenci wskazali, że postrzeganie ludzi starszych w Polsce nie jest właściwe a seniorzy coraz liczniej i częściej uczestniczą w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym.

Gościem specjalnym panelu była członek zarządu niemieckiego narodowego związku organizacji seniorów - Renate Heinisch , która podkreśliła, że ludzie starsi są ważna grupą dla niemieckiej gospodarki. W Niemczech priorytetem dla dużej grupy osób starszych jest zachowanie dobrej jakości życia i aktywności seniorów w wielu obszarach.

Seniorzy aktywni zawodowo

Seniorzy zasilają rynek pracy, wielu z nich po osiągnięciu wieku emerytalnego dalej decyduje się świadczyć swoją pracę. Dotyczy to szczególnie personelu medycznego. Prelegenci wskazali, jednak, że poprzez zmiany w wieku emerytalnym niedługo 300 tys. emerytów odejdzie z rynku pracy a  będzie to odczuwalne w wielu dziedzinach.

Polityka senioralna do 2030 r.

- Seniorzy to bardzo zróżnicowana grupą o rożnych potrzebach. To także szansa dla rynku na pojawianie się nowych rozwiązań dedykowanych seniorom. Od lipca w ramach pilotażu w 32 gminach m.in. w województwie mazowieckim, podkarpackim i śląskim ruszył  proces teleopieki nad osobami starszymi - informowała Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w ministerstwie rodziny pracy  polityki społecznej. - Priorytetem polskiego rządu jest także wsparcie samorządów w opiece nad osobami starszymi. W ministerstwie mamy opracowany dokument „Polityka senioralna do 2030 r.”, w którym podnosimy kwestie rozwoju alternatywnych form opieki dla osób starszych, promocji osób starszych jako aktywnych obywateli. Bardzo ważną kwestią jest także podnoszenie kwalifikacji opiekunów osób starszych, podsumowała podsekretarz stanu.

Anna Grela

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz