Operacje wad serca i aorty piersiowej z lepszą stawką

11 Września 2017, 16:20

NFZ opublikował projekt kolejnego zarządzenia wprowadzającego współczynnik korygujący za wybrane świadczenia szpitalne. Tym razem kardiologiczne. 

Do konsultacji trafił projekt zarządzenia prezesa Funduszu w sprawie nowelizacji zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.

- Uwzględniając potrzebę zwiększenia dostępności do świadczeń wysokospecjalistycznych z zakresów obejmujących operacje wad serca i aorty piersiowej (…) wprowadzono współczynnik korygujący o wartości 1,2 przy rozliczaniu przedmiotowych świadczeń. Wysokość współczynnika ustalono w oparciu o wyniki analizy kosztowej tych świadczeń przekazanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – poinformował NFZ.

Jednocześnie w ślad za zmianami w zarządzeniu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne zamieniono w katalogu 1z produkty Przetoczenie osocza i Przetoczenie krioprecypitatu na Przetoczenie osocza po karencji i Przetoczenie krioprecypitatu po karencji.

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.

Aleksandra Kurowska

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz