MZ rozda więcej rezydentur. Sporny podział

11 Września 2017, 10:50

Na najbliższe postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie (1-31 października 2017 r.) Minister Zdrowia przyznał 4097 rezydentur w tym 1644 rezydentury w dziedzinach priorytetowych.

Rezydentury zostały przyznane w dziedzinach, na które jest największe zapotrzebowanie. Są to m.in. choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna i psychiatria. W tych dziedzinach MZ przyznało 90 proc. miejsc, o które wnioskowali wojewodowie.

Podobnie w dziedzinach medycyny objętych projektem finansowanym w ramach środków z Funduszy Europejskich. Wśród nich jest np.: onkologia kliniczna, radioterapia onkologiczna, chirurgia onkologiczna, patomorfologia, hematologia, geriatria, ortopedia i traumatologia oraz medycyna rodzinna.

Poza tym ministerstwo przyznało etaty rezydenckie w pozostałych dziedzinach priorytetowych, takich jak anestezjologia i intensywna terapia, medycyna ratunkowa, neonatologia, onkologia i hematologia dziecięca. Tutaj liczba przyznanych miejsc rezydenckich również odpowiada przynajmniej 90 proc. zapotrzebowania zgłaszanego przez wojewodów.

Są też miejsca dla młodych lekarzy w dziedzinach, gdzie według map potrzeb zdrowotnych są największe braki kadrowe. Należą do nich m.in. gastroenterologia dziecięca, kardiologia dziecięca, medycyna morska i tropikalna, urologia dziecięca, medycyna lotnicza i immunologia kliniczna.

W pozostałych dziedzinach medycyny ministerstwo zdrowia zdecydowało się przyznać miejsca rezydenckie na poziomie przynajmniej 40 proc. zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.

- Miłym zaskoczeniem jest to, że rezydentur jest więcej niż planowano w budżecie na 2017 r. Ale problemem pozostaje rozdział tych miejsc. W wielu specjalizacjach, w których mówi się o zapotrzebowaniu na nie, nie ma miejsc rezydenckich lub są nieliczne. Endokrynologia, gastroenterologia, kardiochirurgia, neurochirurgia, geriatria to jedne z kierunków, na których potrzeba by było więcej miejsc – podkreśla Jakub Kosikowski z Porozumienia Rezydentów, obecnie rekrutujący się na rezydenturę lekarz stażysta.

Ministerstwo zdrowia przyznaje rezydentury dwa razy w roku – w postępowaniu wiosennym i jesiennym. Zwykle jesienią na młodych lekarzy czeka więcej miejsc na rezydenturach finansowanych przez państwo. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku, w postępowaniu jesiennym MZ przyznało 4037 etatów, w tym 1540 w dziedzinach priorytetowych. Tym razem liczba rezydentur jest więc trochę większa. 

Aleksandra Smolińska, Aleksandra Kurowska

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Borsq Wtorek, 12 Września 2017, 0:42
I cóż z tego, skoro nie ma pieniędzy na zatrudnianie nowych specjalistów po rezydenturach? Zagranica się ucieszy!