PZ: Żłobki i przedszkola nie mają prawa żądać zaświadczeń lekarskich

12 Września 2017, 9:43

Żłobki i przedszkola domagają się od rodziców zaświadczeń lekarskich poświadczających, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, aby uczęszczać do placówki. Eksperci Porozumienia Zielonogórskiego zapewniają: takie zaświadczenia nie tylko nie są konieczne, ale żądanie tych dokumentów nie ma podstawy prawnej.

Dyrektorzy placówek powołują się w takich wypadkach na zapisy swoich statutów. - Statut żłobków czy przedszkoli jest wewnętrznym dokumentem tych instytucji i w żaden sposób nie wpływa na zobowiązania podmiotów zewnętrznych – wyjaśnia ekspert Porozumienia Zielonogórskiego Joanna Szeląg. - Dlatego też placówka nie ma prawa odesłać po zaświadczenie, wymagane na podstawie swojego statutu, do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze POZ działają w ramach umowy z NFZ i realizują jej zapisy, a świadczenia, które przysługują pacjentowi w ramach świadczeń POZ, określa Ustawa i rozporządzenia. Nie ma w nich zaświadczeń do żłobków i przedszkoli, stąd nie są one finansowane ze środków publicznych.

Rodzice nagminnie spotykają się także z żądaniem zaświadczenia lekarskiego w przypadku, gdy dziecko wraca do placówki po chorobie. Ekspert Porozumienia Zielonogórskiego uważa, że taki wymóg jest wręcz szkodliwy dla dzieci, narażanych na niepotrzebną wizytę w przychodni. - Rodzice powinni zawalczyć o usunięcie takiego wymogu – dodaje Joanna Szeląg. – Jeśli dyrekcja placówki uważa, że lekarz powinien zbadać dziecko przed przyjęciem oraz po każdej chorobie, powinna podpisać umowę z lekarzem, który będzie te dzieci badał, czy to w momencie rozpoczęcia pobytu w żłobku lub przedszkolu, czy też codziennie - wyjaśnia Szeląg.

W ocenie ekspertki Porozumienia Zielonogórskiego najprostszym i najrozsądniejszym rozwiązaniem jest wykreślenie podobnych zapisów ze statutu placówek, skoro nie współpracują z lekarzami i nie dysponują środkami na taką usługę, a zaświadczenia takie nie wnoszą nic, jeśli chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne dzieci.

AS

Źródło: Federacja Porozumienie Zielonogórskie

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz