Rząd przyjął zdrowotną specustawę

12 Września 2017, 18:36

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, przedłożony przez ministra zdrowia.

Projekt przewiduje zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną. Pieniądze na inwestycje zostaną zapewnione jeszcze w 2017 r. Wbrew zapowiedziom kwota dofinansowania nie wyniesie blisko 2,8 mld ale zaledwie 281,8 mln zł. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa dla części będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia - 147,8 mln zł oraz dla części będącej w dyspozycji wojewodów - 134 mln zł.

Jak czytamy w komunikacie po dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów, przyjęte rozwiązania umożliwią ministrowi zdrowia przekazywanie dotacji na sprzęt i aparaturę medyczną nie tylko podmiotom leczniczym przez niego utworzonym lub nadzorowanym, ale także innym, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej najbardziej istotnych dla zdrowia publicznego, np.: ośrodkom onkologicznym.

Nowe środki mają posłużyć unowocześnieniu możliwości diagnostycznych i terapeutycznych wybranych dziedzin medycyny – pediatrii i chirurgii dziecięcej oraz onkologii. Z tej skromnej kwoty rząd planuje również zakup wyposażenia dla powstających Centrów Leczenia Raka Piersi oraz zakup wyposażenia lub doposażenia ośrodków laseroterapii u dzieci celem leczenia wrodzonych anomalii naczyniowych, które są najczęstszą wadą wrodzoną.

Proponuje się także zwiększenie środków finansowych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego. Projekt przewiduje też realizację nowego zadania, jakim jest wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Finansowany będzie zakup dentobusów, w których  zapewniana będzie dzieciom opieka stomatologiczna.

Zwiększone zostały również limity maksymalnych wydatków na lata 2017 i 2018 związanych z zakupem szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych.  Konieczność zwiększenia limitów w 2017 r. związana jest m.in. z wejściem w życie rozporządzenia ministra zdrowia, które wprowadziło obowiązek szczepienia przeciwko pneumokokom wszystkich dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r.

Zaproponowano, aby ustawa weszła w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Aleksandra Smolińska

Źródło: KPRM

Foto: KPRM

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz