Nadzór finansowy ostrzega przed... psychoterapią

14 Września 2017, 20:18

Komisja Nadzoru Finansowego, zwłaszcza po sprawie Amber Gold, stara się skuteczniej ostrzegać przed potencjalnymi oszustami oraz osobami działającymi niezgodnie z przepisami obowiązującymi branżę finansową.

W czwartek na liście KNF znalazła się Helena Knapczyk-Trzmielewska CFO 24, Psychoterapia ku życiu z siedzibą w Krakowie. Została ona umieszczona w dziale: zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF).

Zachowaj ostrożność

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których nadzór finansowy zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa, instytucji i firm o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Ustawy o psychoterapeutach wciąż brak

Przypomnijmy, że psychoterapeuci nie doczekali się ustawowej regulacji dotyczącej wykonywania zawodu. Mają je lekarze, pielęgniarki, położne, od niedawna też fizjoterapeuci. 

Brak takich przepisów oznacza, że można dość dowolnie używać nazwy psychoterapia.

 

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz