Sieć zagrożeniem dla pacjentów i dla lekarzy?

15 Września 2017, 15:51

Na dwa tygodnie przed wejściem w życie przepisów o sieci szpitali samorząd lekarski po raz kolejny ostrzega, że nowy system finansowania może doprowadzić do podziału pacjentów „na bardziej i mniej pożądanych” przez szpitale. A lekarzy zmuszać do łamania zasad etyki lekarskiej.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca szczególną uwagę, że wejście w życie tzw. sieci szpitali i związana z tym zmiana systemu finansowania, nie może skutkować ograniczaniem praw pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej.

Jak podkreśla NRL, zmiana systemu finansowania świadczeń zdrowotnych nie może powodować różnicowania pacjentów na pożądanych (wymagających leczenia mniej kosztownego) i pacjentów niepożądanych (wymagających leczenia bardzo kosztownego). Lekarze, w szczególności pracujący na izbach przyjęć i w SOR-ach powinni zachować szczególną dbałość, aby wskutek zmiany sposobu finansowania świadczeń szpitalnych nie dochodziło do nieuzasadnionego względami medycznymi wyboru pacjentów przyjmowanych do leczenia w szpitalu.

„Wszelkie próby nacisku na lekarzy, zmierzające do dzielenia pacjentów na etapie przyjęcia do szpitala na pożądanych i niepożądanych z punktu widzenia rachunku ekonomicznego szpitala oraz dobierania ich do leczenia pod kątem opłacalności dla szpitala są bezprawne i niezgodne z zasadami etyki lekarskiej. Lekarze poddani takim naciskom powinni postępować zgodnie z naczelną zasadą wykonywania zawodu „salus aegroti suprema lex” oraz obowiązującymi przepisami prawa” – podkreśla w oficjalnym stanowisku NRL.

Jak twierdzi samorząd, już obecnie połowa lekarzy i lekarzy dentystów stwierdza, że wymagania płatników powodują konflikt z zasadami etyki zawodowej. „Nowe zasady finansowania połączone z pogłębiającym się niedostatkiem środków w ochronie zdrowia mogą te niekorzystne zjawiska spotęgować” – podkreśla NIL.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje, aby o naciskach na stosowanie zasad postępowania służących zmniejszaniu obciążenia finansowego szpitala kosztem jakości i bezpieczeństwa leczenia lekarze informowali rzeczników praw lekarza powołanych przy okręgowych izbach lekarskich oraz Rzecznika Praw Lekarza powołanego w Naczelnej Izbie Lekarskiej.

AS

Źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz