Lekarze czekają na elektroniczne karty

18 Września 2017, 12:13

Od 1 stycznia 2019 roku wszyscy lekarze zamiast papierowych dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu otrzymają karty elektroniczne. Jak propozycję MZ ocenia Naczelna Rada Lekarska?

Samorząd lekarski podkreśla, że proponowane przez MZ rozwiązanie było oczekiwane przez lekarzy od wielu lat. „Nowy dokument nie tylko będzie służył lekarzom i lekarzom dentystom jako potwierdzenie posiadanych przez nich uprawnień zawodowych, ale przede wszystkim będzie umożliwiał wykonywanie zawodów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych wprowadzanych w zakresie dokumentacji medycznej czy wystawiania recept i skierowań w formie elektronicznej” – czytamy w stanowisku NIL.

Naczelna Rada Lekarska wskazuje jednak, że stworzenie i utrzymanie przez Naczelną Radę Lekarską systemu teleinformatycznego, wydawanie przez okręgowe rady lekarskie dokumentów „Prawo wykonywania zawodu lekarza” oraz „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”, a także dokonywanie przez okręgowe rady lekarskie przedłużenia ważności kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego tych dokumentów, musi być w całości finansowana z budżetu państwa. Jak wskazują sami lekarze, ten postulat znajduje potwierdzenie w treści Oceny Skutków Regulacji przygotowanej dla projektu, gdzie ww. koszty zostały wskazane jako koszty finansowane z budżetu państwa.

Naczelna Rada Lekarska zwraca również uwagę na sprzeczność zachodzącą pomiędzy treścią projektu a jego uzasadnieniem. Projekt przewiduje, że dokumenty „Prawo wykonywania zawodu lekarza” oraz „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” będą mogły być wydawane na podstawie dotychczasowych przepisów nie dłużej niż do 30 czerwca 2018 r. podczas gdy z uzasadnienia projektu wynika, że nowe dokumenty mają być wydawane nie później niż od 1 stycznia 2019 r. „W uzasadnieniu projektu znajduje się również nieznajdujące oparcia w treści projektu stwierdzenie, że wymiana dotychczasowych dokumentów na nowe ma nastąpić w okresie sześciu miesięcy w 2018 r.” – wskazuje NRL.

Zgodnie z projektem MZ, karty elektroniczne mają zastąpić obecne wersje papierowe „Prawa wykonywania zawodu lekarza” i „Prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty”. Będą wydawane w dwóch wariantach: na czas nieokreślony i na czas określony. System, który pozwoli na wydawanie kart zostanie stworzony przez Naczelną Radę Lekarską. Zaplecze informatyczne oraz możliwość wydawania certyfikowanego podpisu elektronicznego ma natomiast zapewnić Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Karty będą wydawane przez okręgowe izby lekarskie.

AS

Źródło: NIL

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Konrad Pszczołowski Sobota, 24 Lutego 2018, 18:43
Sprawa kart dla lekarzy wałkowana jest gdzieś od roku 2000 albo i dlużej. W międzyczasie wymieniliśmy stare PWZ na "książeczkowe". Samo wydanie kart można przeprowadzić w dwa-trzy lata (przy dobrej organizacji). Dopięcie całego systemu tak, żeby działał, jest - moim zdaniem - realne około roku 2030 (to wariant optymistyczny). Czekam z niecierpliwością na sukces systemu e-recepty i e-zwolnienia w tym roku.