Nowe zabezpieczenia przeciw konfliktom interesów w zdrowiu

18 Września 2017, 14:21

Przyspieszają prace nad nowelizacją ustawy Prawo Farmaceutyczne, która wprowadza m.in. nowe regulacje dotyczące Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Chodzi o przepisy, które mają zapobiegać konfliktowi interesów. Jeszcze w tym tygodniu projektem zajmą się rządowi prawnicy.

Komisja Prawnicza w KPRM została zaplanowana na 22 września. Zostanie na niej rozpatrzony projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego, przygotowany jeszcze przez ekipę wiceministra Krzysztofa Łandy. Spora część zapisów dotyczy implementacji unijnych przepisów dotyczących rynku farmaceutycznego. W nowelizacji znalazły się także propozycje nowych regulacji, które mają zapobiec konfliktowi interesów w Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

Przepisy zakazują na przykład, żeby osoby pełniące istotne funkcje w Inspekcji prowadziły działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem lub obrotem produktami leczniczymi, substancjami czynnymi czy substancjami pomocniczymi. Przepisy określają również, że w przypadku gdy osoby najbliższe prowadzą taką działalność, należy zgłosić konflikt interesów, a to z kolei doprowadzi do wyłączenia z takich postępowań.

Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów będzie trzeba składać przed objęciem stanowiska, później raz w roku i za każdym razem, gdy powstanie ryzyko wystąpienia takiego konfliktu. Niezastosowanie się do tych przepisów może grozić rozwiązaniem współpracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Projekt zakłada także, że osoby zatrudnione w Inspekcji Farmaceutycznej nie będą mogły prowadzić postępowań, inspekcji lub kontroli u swoich byłych pracodawców. Zakaz dotyczy ostatnich trzech lat przed zatrudnieniem w Inspekcji i obowiązuje również przez 3 lata.

GIF zyskuje też możliwość wycofania z obrotu sfałszowanego produktu leczniczego. W tej chwili przepisy umożliwiają Inspekcji jedynie wstrzymanie sprzedaży takiego produktu.

Aleksandra Smolińska

Źródło: RCL

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz