Pielęgniarki: potrzebne zmiany w normach zatrudnienia

20 Września 2017, 10:12

Pielęgniarki protestują przeciwko jednoosobowym dyżurom w placówkach medycznych. Jak podkreśla samorząd, chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo pacjentów.

Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w tej sprawie trafił do Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz do konsultantów krajowych ds. pielęgniarstwa i położnictwa.

Do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych docierają sygnały o stosowaniu jednoosobowych obsad pielęgniarek i położnych podczas dyżurów w placówkach medycznych. „Taka praktyka nie pozwala na sprawowanie opieki z należytą starannością i z zachowaniem bezpieczeństwa pacjentów, co ma bezpośredni wpływ na występowanie zdarzeń niepożądanych, w tym także błędów medycznych” – podkreśla samorząd w piśmie skierowanym między innymi do Ministerstwa Zdrowia.

Pielęgniarki i położne domagają się zmian w rozporządzeniu o normach zatrudnienia. Ich zdaniem nowe regulacje powinny uwzględniać wskaźniki zatrudnienia adekwatne do profilu oddziału szpitalnego i realizowanych w nim świadczeń zdrowotnych.

Aleksandra Smolińska

Źródło: NRPiP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz