Przedsiębiorcy chwalą projekt Gowina

20 Września 2017, 10:40

Mimo politycznego zamieszania wokół przedstawionej wczoraj przez wicepremiera Jarosława Gowina propozycji reformy nauki i szkolnictwa wyższego, projekt poparli przedsiębiorcy z Konfederacji Lewiatan. Chwalą przede wszystkim regulacje dotyczące współpracy między biznesem i nauką. 

- Zaprezentowane na Narodowym Kongresie Nauki założenia reformy zwiększają autonomie uczelni. To podstawa do tworzenia kompleksowej polityki innowacyjnej, która w końcu będzie konglomeratem przedsięwzięć, obejmujących różne sektory i dopasowanych do rozwiązań legislacyjnych, finansowych oraz organizacyjnych. Pozytywnie oceniamy uporządkowanie i usystematyzowanie przepisów regulujących funkcjonowanie uczelni - mówi Jakub Gontarek, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Konieczna lepsza współpraca międzynarodowa

Jak podkreślają przedsiębiorcy, ważne jest też otwarcie uczelni na współpracę międzynarodową, zarówno jeśli chodzi o wymianę kadry naukowej, jak i popularyzację dorobku naukowego. „Dzięki temu możliwe będzie proaktywne podejście do innowacji. Nie tylko pracodawcy powinni zgłaszać zapotrzebowanie na konkretne rozwiązania. To także rola uczelni, która może być pomostem pomiędzy zagranicznymi instytutami badawczymi a polskimi firmami. Dlatego potrzebne jest tworzenie ośrodków integrujących środowiska naukowe, przemysłowe i biznesowe” – uważa Konfederacja Lewiatan.

- Pozytywnie oceniamy pomysł tworzenia centrów kompetencji, których zadaniem będzie przygotowywanie kompleksowej oferty badawczo-rozwojowej. Skuteczność tej inicjatywy uzależniona jest od stworzenia narzędzi finansowo-prawnych oraz angażowania instytucji otoczenia biznesu: parków technologicznych, klastrów, czy organizacji pracodawców - dodaje Jakub Gontarek.

Reforma wyzwaniem dla przedsiębiorców

„Założenia reformy szkolnictwa wyższego, to duże wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw. Jedną z barier rozwoju innowacji jest relatywnie mała liczba silnych firm, zdolnych do kreacji lub wchłaniania innowacji i przetwarzania ich w dojrzały produkt. A to oznacza potrzebę zaangażowania firm we współpracę z uczelniami, co wiąże się z przygotowaniem kadr oraz wypracowaniem rozwiązań pozwalających na efektywny transfer ludzi z nauki do przemysłu oraz pomiędzy firmami. Jest to dużym wyzwaniem szczególnie w kontekście swobodnego przepływu danych i wiedzy” – podkreślają przedsiębiorcy.

Polityczne zamieszanie wokół projektu Gowina

Na razie nie wiadomo jednak jaka będzie ostateczna wersja reformy Gowina. Jak wynika z publicznych wypowiedzi członków PiS, nie wszystkie propozycje wicepremiera mogą liczyć na poparcie partii. Lider Polski Razem odniósł się dziś do krytycznych głosów ze strony PiS i stwierdził w TOK FM, że "zapewne było to nieporozumienie komunikacyjne". Jak wyjaśnił, projekt był konsultowany ze środowiskiem akademickim oraz posłami PiS zajmującymi się szkolnictwem wyższym. Wicepremier przyznał, że liczy na poparcie przez PiS swojej ustawy. 

Następnym etapem mają być dwumiesięczne konsultacje wstępnego projektu ustawy, jeszcze przed wprowadzeniem go na formalną ścieżkę legislacyjną, zakończone konferencją podsumowującą. Trzeci etap prac konsultacyjnych planowany jest w trakcie prac parlamentarnych, w tym poprzez przeprowadzenie tzw. wysłuchania publicznego.

AS

Źródło: Konfederacja Lewiatan, TOK FM

Foto: KPRM

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz