Porozumienie LPR i Polskiej Rady Resuscytacji

21 Września 2017, 9:39

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe podpisało umowę o współpracy z Polską Radą Resuscytacji. Dzięki zawartemu porozumieniu LPR stało się ośrodkiem akredytowanym przez Europejską Radę Resuscytacji i będzie mogło na najwyższym poziomie kształcić swoje kadry medyczne z zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych.

– W kolejnych latach planujemy głęboką przemianę szkolenia w zakresie medycyny przedszpitalnej. W szczególności dotyczy to standardów postępowania w zakresie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych i dzieci (ALS i EPALS). Szczególny nacisk będzie kładziony na umiejętność prowadzenia prawidłowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, rozpoznawania stanów krytycznych i zabezpieczenia pacjentów po skutecznej resuscytacji – mówi lek. Tomasz Derkowski, zastępca dyrektora ds. medycznych LPR.

Podpisana 20 września br. w Krakowie umowa o partnerstwie i utworzenie ośrodka certyfikowanego przez Europejską Radę Resuscytacji to efekt prac grupy roboczej, która w tym roku rozpoczęła pracę w LPR. Zespół składa się z najlepszych specjalistów z zakresu anestezjologii, medycyny ratunkowej czy chirurgii i pracuje nad stworzeniem nowoczesnego programu opartego m.in. o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji.

W 2018 roku w LPR planowane jest wdrożenie wieloletniego programu podnoszenia kwalifikacji wśród załóg HEMS (Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego) i EMS  (Samolotowy Zespół Transportowy). W pierwszej kolejności każdy pracownik zespołu medycznego przejdzie 2,5-dniowe szkolenie z zakresu pracy z pacjentem z masywnymi obrażeniami ciała oraz wykorzystania algorytmów postępowania dotyczącego zabezpieczania drożności dróg oddechowych. Szczególny nacisk zostanie położony na postępowanie w przypadku poszkodowanych z tzw. trudnymi drogami oddechowymi. Kształcenie będzie obejmowało także transport międzyszpitalny pacjentów w stanie krytycznym. Transfer pacjentów pomiędzy ośrodkami leczniczymi to wymagający i ryzykowny etap w procesie leczniczym, a jednocześnie często pomijany w edukacji personelu medycznego. Drugim aspektem szkoleniowym będzie pacjent pediatryczny.

(esz)

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz