Jest autopoprawka do ustawy o POZ. Pediatra dla osób w wieku 0-18 lat

22 Września 2017, 13:53

Ministerstwo Zdrowia zgłosiło już autopoprawkę do projektu ustawy o POZ dotyczącą pediatrów. Zgodnie z pierwotną wersją projektu mogli oni leczyć tylko dzieci poniżej 7 roku życia. Po interwencji premier Beaty Szydło ministerstwo zmienia zapisy. Pediatrzy będą mogli leczyć w POZ dzieci do ukończenia 18 roku życia.

W projekcie są jeszcze dwie inne zmiany. Zgodnie z pierwszą z nich zespół POZ i poszczególni jego członkowie zostali zobowiązani do współpracy z przedstawicielami organizacji, instytucji działających na rzecz zdrowia oraz organami administracji publicznej. Jak zaznacza MZ, jest to wynik ustaleń z przedstawicielami Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Autopoprawka ma na celu umożliwienie prowadzenia kompleksowych działań POZ na rzecz profilaktyki chorób, (w tym promocji zdrowia, edukacji oraz identyfikacji czynników ryzyka) w lokalnych społecznościach , we współpracy między innymi z organami administracji publicznej, w tym organami jednostek samorządu terytorialnego.

Ministerstwo zobowiązuje też lekarzy pediatrów, internistów oraz lekarzy posiadających specjalizację l stopnia w dziadzinie medycyny ogólnej do odbycia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej. Nie stanowi to jednak nowego obowiązku , gdyż wynika on z uchylanego w projekcie ustawy art. 55 ust. 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Autopoprawki mają zostać przyjęta przez rząd w trybie obiegowym zanim ustawą zajmie się Sejm, czyli przed 27 września.

AS

Źródło: RCL

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz