Senat uchwalił zdrowotną specustawę

22 Września 2017, 16:26

Senat uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. "Za" przyjęciem ustawy bez poprawek byli wszyscy senatorowie PiS. Przeciw głosowała opozycja. 

Zgodnie z ustawą, maksymalny limit wydatków budżetu państwa dla części będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia - 147,8 mln zł oraz dla części będącej w dyspozycji wojewodów - 134 mln zł.

Jaki będzie podział pieniędzy 147,8 mln zł?

63,8 mln zł trafi na zakup sprzętu w zakresie onkologii, pediatrii i chirurgii dla oddziałów klinicznych w szpitalach klinicznych i na bazie obcej oraz centrów onkologii. Kolejne 60 mln zł to koszt zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego.

Od 12 do 24 mln zł to planowany koszt zakupu 16 dentobusów, po jednym dla każdego województwa w zależności od ceny dentobusu. Udostępnianie dentobusu przez wojewodę następować będzie nieodpłatnie, a wszelkie koszty utrzymania i eksploatacji ww. pojazdów będą pokrywane przez świadczeniodawców, którym zostaną one udostępnione.

Na co trafi 134 mln zł za pośrednictwem wojewodów?

Kwota 134 mln zł ma trafi na doposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w 20 tys. szkół (wg dostępnych informacji szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jest ok 23 tys., w części z nich są już gabinety profilaktyki zdrowotnej). Koszt wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wynosi 6700 zł i tyle maksymalnie placówka dostanie z budżetowych pieniędzy. 

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

AS

Źródło: Senat

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz