Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Jest już ostateczna wersja rozporządzenia w sprawie ryczałtu w sieci

25 Września 2017, 19:49

Rządowe Centrum Legislacyjne poinformowało w poniedziałek o skierowaniu do publikacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. 

Rozporządzenie określa sposób ustalania ryczałtu w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli tzw. sieci szpitali. Ryczałt ten jest podstawową formą rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach sieci (choć w rzeczywistości wiele świadczeń wyjęto z ryczałtowego finansowania). 

Do sieci zakwalifikowano 594 podmiotów medycznych. Skomplikowany wzór określa jak mają być naliczane pieniądze dla placówek m.in. w oparciu o liczbę i wartość świadczeń wykonanych we wcześniejszych okresach rozliczeniowych. 

Zbyt biurokratycznie?

Ministerstwu zależało na obiektywnym i pozostawiającym mniejsze pole do dyskusji naliczaniu środków dla placówek, choć znalazły się tam też furtki do uznaniowości. Część środowisk uważa jednak, że projekt wprowadza nadmierną biurokrację i zbyt uzależnia finansowanie od sprawozdawczości świadczeń. Naczelna Izba Lekarska stwierdziła np. że rozporządzenie wprowadza "niesprawdzony w praktyce model obliczania poziomu finansowania systemu". NIL uważa, że rozwiązanie to powinno być przetestowane w węższej skali  i dopiero po analizie i korektach zastosowane do całego systemu.  

Od razu wejdzie w życie

Rozporządzenie - zgodnie z propozycja MZ - wejdzie w życie już dzień po ogłoszeniu. - Ważnym interesem państwa uzasadniającym brak vacatio legis w odniesieniu do tego rozporządzenia jest potrzeba jak najwcześniejszego przekazanie świadczeniodawcom informacji o zasadach ustalania ryczałtu na kolejne okresy rozliczeniowe. Jest to również zgodne z interesem podmiotów będących beneficjentami tych środków - uzasadniają autorzy aktu wykonawczego. 

Aleksandra Kurowska

Rozporządzenie w wersji skierowanej do ogłoszenia dostępne jest tutaj

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz