Polskie uczelnie medyczne z amerykańską akredytacją

26 Września 2017, 10:40 lekarze

O trzy lata przedłużono okres obowiązywania pozytywnej oceny USA dla polskiego systemu akredytacji uczelni medycznych - poinformowało w komunikacie prasowym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki temu - ocenia resort nauki - polskie uczelnie medyczne będą dalej atrakcyjnym celem dla studentów z USA.

Decyzję o przedłużeniu pozytywnej oceny dla polskiego systemu akredytacji uczelni medycznych podjęła w ubiegłym tygodniu amerykańska komisja National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA). Odbyło się wówczas wysłuchanie polskiej delegacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

Delegacja, której przewodniczył wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Łukasz Szumowski, przekazała członkom NCFMEA informacje na temat przebiegu studiów medycznych, zasad egzaminowania, zarządzania uczelniami, a także losów absolwentów studiów medycznych. Wysłuchanie było zakończeniem długotrwałego procesu ewaluacji, a jego rezultatem jest właśnie przedłużenie akredytacji.

Uzyskanie pozytywnej oceny polskiego systemu akredytacji oznacza, że studenci z USA będą mogli podejmować płatne studia medyczne na polskich uczelniach, ubiegać się o dofinansowanie nauki z federalnego programu kredytowego, a po zakończeniu edukacji przystąpić do państwowego egzaminu lekarskiego w Stanach Zjednoczonych na takich samych zasadach jak osoby kończące studia na uczelniach amerykańskich.

Jak podkreśla MNiSW, pozytywna ocena NCFMEA przekłada się również na obecność studentów z innych państw na naszych uczelniach medycznych.

Według danych Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, w roku akademickim 2016/17 na polskich uczelniach podlegających ministrowi zdrowia spośród ponad 6,7 tys. obcokrajowców kształciło się 639 obywateli USA. Płacą oni za naukę na polskich uczelniach i studiują w ramach tzw. mobilności pionowej (czyli realizacji kolejnego stopnia kształcenia na innej uczelni).

Amerykański komitet przyznaje polskim uczelniom medycznym pozytywne oceny nieprzerwanie od 1997 roku. 

AS

Źródło: PAP Nauka w Polsce

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz