Zaskakujące zmiany w finansowaniu Narodowego Program Zdrowia

26 Września 2017, 13:49

Dalsze finansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów oraz szkoleń specjalizacyjnych z Funduszu Pracy, zmiany w finansowaniu zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia, a także zamrożenie pensji pracowników NFZ zakłada opublikowana właśnie przez Rządowe Centrum Legislacji ustawa okołobudżetowa.

Zgodnie z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2018 r., część zadań z zakresu zdrowia publicznego ujętych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 będzie finansowanych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Pierwotnie wydatki te miały być finansowane z budżetu państwa. Kwota, jaką rząd zamierza przeznaczyć z Funduszu na realizację NPZ wynosi 75 mln zł.

Przypomnijmy, że w ustawie o zdrowiu publicznym wprost zapisano, że w latach 2016–2025 maksymalny limit wydatków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, będących skutkiem finansowym ustawy, wynosi w roku:

2016 – 70 mln zł;

2017 – 60 mln zł;

2018 – 60 mln zł;

i w kolejnych latach również po 60 mln zł. 

Z kolei maksymalny limit wydatków budżetu państwa, będących skutkiem finansowym ustawy, wynosi zgodnie z jej zapisami w roku 2018 – 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów. 

Spór o Fundusz Pracy

W przyszłym roku rząd proponuje również dostosowanie kosztów Funduszu Pracy do prognozowanej sytuacji na rynku pracy. W ramach tych zmian sfinansowane maja być staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów oraz szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy, pielęgniarek i położnych ze środków Funduszu Pracy w maksymalnej wysokości ok. 1,1 mld zł.  

Wokół przeznaczenia pieniędzy zbieranych od pracodawców na cele inne niż walka z bezrobociem trwa stale spór między rządem a partnerami społecznymi. 

Płace w NFZ zamrożone

Zgodnie z projektem ustawy okołobudżetowej wielkość wynagrodzeń m.in. w Narodowym Funduszu Zdrowia nie może przekroczyć w 2018 roku wielkości wynagrodzeń zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2017 rok, albo wynikających z planów finansowych na 2017 rok w jednostkach sektora finansów publicznych. Oznacza to, że pracownicy Funduszu w przyszłym roku nie mogą liczyć na podwyżki. 

Aleksandra Smolińska

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz