Sejm: Pilotaże w zdrowiu po pierwszym czytaniu

26 Września 2017, 16:32 Sejm

Sejmowa Komisja Zdrowia na wspólnym posiedzeniu z Komisją Finansów Publicznych zakończyła pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która umożliwia prowadzenie programów pilotażowych w zdrowiu.

Projekt dotyczy stworzenia ram prawnych umożliwiających przeprowadzenie programów pilotażowych w zdrowiu. Celem jest sprawdzenie nowych systemowych rozwiązań w zakresie organizacji, realizacji lub sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przed wprowadzeniem ich w życie w skali całego kraju.

Nowelizacja wprowadza także uproszczenie i doprecyzowanie procedury tworzenia programu polityki zdrowotnej, a także zapewnienie standaryzacji podejmowanych działań, stworzenie możliwości koordynacji i monitorowania jakości i efektywności programów zdrowotnych, programów polityki zdrowotnej i programów wieloletnich.

Projekt zakłada również usprawnienie realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, uregulowanie kwestii funkcjonowania elektronicznego systemu monitorowania programów i zniesienie ograniczenia dostępności do korzystania z leczenia uzależnień.

Uwagi do projektu zgłaszało m.in. sejmowe Biuro Legislacyjne. Miały one w większości charakter porządkujący i redakcyjny. Drugie czytanie ustawy zostało zaplanowane na jutro na posiedzeniu plenarnym Sejmu. 

AS

Źródło: Sejm

Foto: Sejm/K.Białoskórski

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz