Specustawa podpisana przez prezydenta i już opublikowana. Od kiedy obowiązuje?

27 Września 2017, 6:26 Duda

Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę, zgodnie z którą w 2017 r. z budżetowych pieniędzy sfinansowany zostanie zakup sprzętu i aparatury medycznej. Środki na ten cel będą jednak nie wyższe niż 281,8 mln zł. 

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej ma na celu zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, w tym zakup sprzętu i aparatury dla podmiotów leczniczych (w szczególności w zakresie onkologii, pediatrii, chirurgii, jak również dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego), doposażenie gabinetów profilaktyki w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i zakup pojazdów, w których będą udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego (dentobusów) – czytamy w uzasadnieniu.

Zgodnie z ustawą na wyposażenie placówek medycznych trafi maksymalnie 281,8 mln zł. Sfinansowany zostanie z tej kwoty m.in. zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Dotacja może obejmować do 100 proc. kosztów poniesionych na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jednak nie więcej niż 6 700 zł na jeden gabinet. Jednostki samorządu terytorialnego mają 5 dni od dnia wejścia w życie ustawy na złożenie wniosku o dotację.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. W praktyce jednak, choć o jej podpisaniu Kancelaria Prezydenta poinformowała we wtorek wieczorem, to w Dzienniku Ustaw ukazała się ona z datą 25 września (poz. 1774). To oznacza, że nowe przepisy już obowiązują. 

 
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz