Czego dokładnie chcą młodzi lekarze? Ważne postulaty pozapłacowe

02 Października 2017, 9:48

Dziś rozpoczął się protest głodowy młodych lekarzy przygotowany przez Porozumienie Rezydentów OZZL. Wśród postulatów jest zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia i likwidacja kolejek. O co jeszcze walczą rezydenci?

Jak podkreśla PR OZZL, w ciągu najbliższych trzech lat powinniśmy dojść do poziomu nakładów na ochronę zdrowia w wysokości przynajmniej 6,8 PKB. Domagają się również likwidacji kolejek, rozwiązania narastającego problemu braku kadr medycznych, zmniejszenia biurokracji i poprawy warunków pracy oraz wyższych wynagrodzeń.

Protest jest bezterminowy

Protest jest konsekwencją „braku pozytywnej reakcji rządzących na wszystkie inne, wcześniejsze i bardziej łagodne formy wpływania na rządzących przez związki zawodowe w sprawie reformy ochrony zdrowia (…) – czytamy w oficjalnym stanowisku PR OZZL. Głodują wybrani przedstawiciele Porozumienia Rezydentów. Inni będą wspierać kolegów oddając krew w regionalnych punktach krwiodawstwa w największych miastach w Polsce.

Protest młodych lekarzy popiera Porozumienie Zawodów Medycznych zrzeszające kilkanaście medycznych związków zawodowych. Akcja jest bezterminowa. Jak podkreślają młodzi lekarze, może się zakończyć polubownie, jeśli rząd przedstawi dokumenty zapewniające realizację ich postulatów. „Mamy nadzieję, że sytuacja rozwiąże się szybko porozumieniem z rządem i nie dojdzie do żadnej tragedii” – podkreśla Porozumienie.

Porozumienia nie ma, ale obie strony deklarują chęć dialogu 

Czwartkowe wielogodzinne rozmowy młodych lekarzy z ministrem K. Radziwiłłem nie zakończyły się porozumieniem, chociaż obie strony deklarują otwartość na dalszy dialog. Jak informuje MZ, uczestnicy spotkania omówili sytuację lekarzy rezydentów w Polsce oraz przedyskutowali propozycje zmian w kształceniu specjalizacyjnym lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie:

 • stażu podyplomowego przygotowującego do zawodu i planowanej specjalizacji,
 • akredytacji jednostek organizujących szkolenie specjalizacyjne,
 • modelu odbywania specjalizacji w Polsce,
 • schematu przebiegu szkolenia specjalizacyjnego,
 • programu specjalizacji,
 • sposobu naboru na specjalizacje i przyznawania miejsc szkoleniowych,
 • dokumentowania przebiegu specjalizacji,
 • umów o pracę zawieranych z lekarzami rezydentami,
 • nadzoru sprawowanego przez kierownika specjalizacji,
 • kursów specjalizacyjnych,
 • Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego,
 • dyżurów medycznych.

Propozycje ministra zdrowia

Minister zdrowia przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. O propozycji MZ dla młodych lekarzy pisaliśmy tutaj.

AS

Źródło: MZ, PR OZZL

Foto: Pikieta pod Sejmem, 7.06.2017 r.

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz