NFZ zwiększa finansowanie w kardiologii

02 Października 2017, 11:16 Sala operacyjna

Fundusz zapłaci więcej za operacje wad serca i aorty piersiowej. W zarządzeniu prezesa NFZ przy rozliczaniu tych świadczeń, został wprowadzony współczynnik korygujący 1,2. W skali roku ta zmiana ma kosztować płatnika 45 mln zł.

Fundusz uzasadnia zmianę potrzebą zwiększenia dostępności do świadczeń wysokospecjalistycznych z zakresu operacji wad serca i aorty piersiowej. Wysokość współczynnika ustalono w oparciu o wyniki analizy kosztowej przekazanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Jednocześnie w ślad za zmianami w zarządzeniu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne zamieniono w katalogu 1z produkty Przetoczenie osocza i Przetoczenie krioprecypitatu na Przetoczenie osocza po karencji i Przetoczenie krioprecypitatu po karencji oraz zaktualizowano załączniki 3a i 3b dotyczące skali TISS - 28.

Jak szacuje Fundusz, przewidywany skutek finansowy w skali roku, wynikający z wprowadzenia współczynnika korygującego 1,2, przy założeniu analogicznej struktury realizowanych świadczeń, może wynieść około 45 mln zł.

Zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

AS

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz