GUS: prywatne wydatki na zdrowie rosną znacznie szybciej niż publiczne

03 Października 2017, 0:02 pieniądze

W 2015 r. bieżące wydatki na ochronę zdrowia wyniosły w Polsce ponad 114 mld zł - wynika z obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 29 września 2017 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2015 r.

W porównaniu do roku 2014 wydatki bieżące na ochronę zdrowia były wyższe o ponad 3,2 proc. To niewiele biorąc pod uwagę niedofinansowanie ochrony zdrowia i rosnące potrzeby obywateli. Na dodatek za wzrost ten odpowiadają w głównej mierze wydatki pacjentów z własnej kieszeni - czy to przez zakup polis i abonamentów, czy jednorazowych wizyt i leków. Najdynamiczniej rosły zaś procentowo kwoty, jakie na ochronę zdrowia wydawały lokalne samorządy, które ze swoich środków organizują m.in. programy zdrowotne dla mieszkańców. 

Wydatki publiczne hamowały

Z pieniędzy publicznych na ochronę zdrowia wydano w 2015 r. według szacunków GUS 79,9 mld zł, wobec 79 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o zaledwie 1 proc. 
Z tego instytucje rządowe wydatkowały niespełna 5,94 mld zł, czyli mniej niż rok wcześniej. Za to samorządy - jak wynika z naszej analizy obwieszczeń GUS za 2014 i 2015 r. - znacznie zwiększyły swoje wydatki i osiągnęły one w 2015 r. ponad 4,6 mld zł wobec mniej niż 4,1 mld zł rok wcześniej. Wzrost w tym obszarze był blisko 14 procentowy. Warto przy tym zwrócić uwagę, że GUS od kilku lat uwzględnia jedynie wydatki bieżące, a nie całkowite, przez co nie są liczone m.in. inwestycje w placówki medyczne ponoszone przez lokalnych i regionalnych włodarzy. 

W ramach wydatków publicznych wzrosła też pozycja "schematy obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych oparte na składkach" z 69 mld zł do 69,3 mld zł, która w praktyce oznacza wydatki NFZ. 

Prywatne wydatki w górę

Bezpośrednie wydatki gospodarstw domowych na zdrowie wyniosły według GUS w 2015 r. 26,5 mld zł, a porównując je do roku 2014 było o 6,78 proc. wyższe. Z kolei inne prywatne wydatki osiągnęły w 2015 r. poziom 7,7 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 15,6 proc. W tej kategorii mieszczą się m.in. ubezpieczenia komercyjne.  

W sumie wydatki prywatne na ochronę zdrowia sięgnęły blisko 34,3 mld zł odnotowując wzrost o 8,65 proc. 

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

feliks Czwartek, 26 Kwietnia 2018, 9:54
to,logiczne,że,prywatne,wydatki,tosną,skoro,rząd nie,zapewnia,nam,usług,w,ramach,nasxych,dkładek,a,dba,tulko,o,etatyzację,w,resorcie,zdrowia by,mieć,ciepłe,posadki,z,podatnika kady,chorych,sanepidy,w każdej,gminie,paranoja,biura,ds,chemii,aids,narkomanii,prokreacji,alkoholu,itp,koszt,duży,efekt,fla,obywatela,żaden