Sieć szpitali i czas pracy lekarzy tematem spotkania ekspertów przy RPO

04 Października 2017, 11:30

Wczoraj odbyło się IV posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Tematem posiedzenia była dyskusja nad standardem realizacji prawa do ochrony zdrowia w Polsce, wdrożoną siecią szpitali oraz czasem pracy lekarzy.

Rzecznik Praw Obywatelskich powołał dwóch nowych Członków Komisji: lek. med. Piotra Jareckiego oraz Piotra Mierzejewskiego – Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego na Współprzewodniczącego Komisji Ekspertów.

Eksperci Komisji przedyskutowali problemy związane z tworzoną siecią szpitali, profilaktyką HIV/AIDS, czasem pracy lekarzy, wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej, ratownika medycznego, opiekuna pacjenta, statusu geriatrii, medycyny pracy.

Eksperci wskazywali m.in., że sieć szpitali jest niespójna z opracowanymi mapami potrzeb zdrowotnych, a szpitale nie mają gwarancji uzyskania w kolejnych okresach działalności odpowiedniej do potrzeb kwoty ryczałtu. Praktycznym problemem może też być, ich zdaniem, „przejmowanie” pacjentów oczekujących na świadczenia przez szpitale pozostające w sieci.

Eksperci podnieśli też problemy w funkcjonowaniu zawodu ratownika medycznego, opiekuna pacjenta, dietetyka, kosmetologa. Zawód opiekuna pacjenta jest nieuregulowany pod kątem kompetencji i statusu prawnego. Postulowano zwiększenie liczby geriatrów przez przywrócenie tzw. „szybkiej ścieżki specjalizacji” np. dla lekarzy POZ.

Podczas spotkania zwrócono też uwagę, że w zależności od konkretnego obszaru ochrony zdrowia stosuje się różnie mierniki i indeksy. Praktyczną trudność może więc sprawić wybór liczby i rodzaju mierników. Eksperci Komisji wraz z Rzecznikiem doszli do wniosku, że należy przedyskutować Standard realizacji prawa do ochrony zdrowia w Polsce ponownie, ale z udziałem specjalistów z zakresu ekonomii i analizy danych.

 

AS

Źródło: RPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz